Business Radioen

Resume

Tilsynssagen omhandlede omfanget af programvirksomheden på de ni BUSINESS RADIOEN-stationer samt disses kontakt til lokalsamfundet.

Radio- og tv-nævnet har i høringsbreve i perioden marts til september anmodet BUSINESS RADIOEN om oplysninger vedrørende stationernes sendestart, sammensætningen af deres programvirksomhed samt om kopier af programmer udsendt i udvalgte uger.

BUSINESS RADIOEN har grundet servernedbrud ikke været i stand til at levere samtlige anmodede oplysninger.

BUSINESS RADIOEN har af egen drift tilbageleveret en tilladelse samt oplyst, at der ikke var planer om selvstændig programvirksomhed på en anden af de ni tilladelser, som var i brug.

Nævnet har ved gennemgang af de modtagne oplysninger konstateret, at BUSINESS RADIOEN ikke har opfyldt sin oplysningspligt over for nævnet. Endvidere har nævnet konstateret, at BUSINESS RADIOEN ikke har udnyttet alle tilladelser kontinuerligt, samt at BUSINESS RADIOEN har udøvet samsending på en af sine stationer.

Endelig bemærker nævnet, at BUSINESS RADIOEN tilsyneladende har afgivet modstridende oplysninger over for nævnet.

Radio- og tv-nævnet har i dets afgørelse af 31. oktober 2013 på denne baggrund inddraget fem af BUSINESS RADIOENs tilladelser midlertidigt samt tre tilladelser endeligt.

Nævnet har desuden ladet samtlige tilsagn om tilskud for 2013 bortfalde.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)