Ændring af sendeposition

Resumé

SBS Radio A/S anmodede d. 24. april 2010 Radio- og tv-nævnet om tilladelse til at ændre sendeposition for Nova FM Randers. Sendepositionen ønskedes flyttet fra frekvensen 92,8 MHz Grenaa til en position i den tidligere Randers Kommune.

Tilladelsen til flytning af sendeposition blev bevilget mod, at SBS Radio A/S accepterede en frekvensændring til 101,8 MHz Randers. SBS Radio A/S accepterede frekvensændringen og tilladelsen blev givet.

Radio ABC A/S gjorde ved mail af 23. februar indsigelse mod den godkendte flytning af sendeposition. Indsigelsen blev begrundet med, at flytningen medfører både en overskridelse af de tidligere kommunegrænser og en frekvensændring, hvilket kan føre til øget radiodækning i en bestemt del af et tidligere lokalnævnsområde på bekostning af den brede dækning i området.

Radio ABC A/S anmodede på denne baggrund Radio- og tv-nævnet om at udskyde den endelige afgørelse, til der er taget stilling til en fast praksis på området.

Radio- og tv-nævnet fandt, at der ikke var grundlag for at frafalde godkendelsen af ændringen af sendepositionen. Nævnet afviste indsigelsen med begrundelsen, at tilladelsen er givet i overensstemmelse med Nævnets faste procedure for behandling af sådanne henvendelser.

Nævnet anførte endvidere, at det i denne sammenhæng er uden betydning, at den ønskede flytning medfører en frekvensændring, og at flytningen overskrider de tidligere kommunegrænser.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)