Radio Mælkebøttens anmodning om dispensation fra ansøgningsfristen

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet behandlede Radio Radio Mælkebøttens ansøgning om driftstilskud i 2016 på sit møde i december 2015.

Da ansøgningen blev indsendt efter ansøgningsfristen, blev Radio Mælkebøtten meddelt afslag. Siden anmodede Radio Mælkebøtten om dispensation for ansøgningsfristen. Nævnet behandlede anmodningen om dispensation på dit møde i marts 2016. Nævnet fandt ikke, at der forelå væsentlige nye oplysninger i sagen, der kunne begrunde en ændring af nævnets afgørelse. Det blev præciseret, at det er nævnets faste praksis at afvise ansøgninger om tilskud, der er indkommet efter tidsfristens udløb, medmindre ansøger kan godtgøre, at fejlen skyldes tekniske omstændigheder, der kan tilskrives styrelsens ansvar.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)