Radio Kulturs anmodning om dispensation fra ansøgningsfristen

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet behandlede den 4. marts 2016 Radio Kulturs ansøgning om dispensation fra ansøgningsfristen.

Da anmodningen blev indsendt efter ansøgningsfristen, blev Radio Kultur meddelt afslag. Det blev lagt vægt på, at det er nævnets faste praksis at afvise ansøgninger om tilskud, der er indkommet efter tidsfristens udløb, medmindre ansøger kan godtgøre, at der foreligger undskyldende omstændigheder, der kan tilskrives styrelsens ansvar. Nævnet fastslog desuden, at det er en ansøgers pligt at holde sig orienteret om tidsfrister m.v.

Opdateret 01. februar 2019