Uenighed i sendesamvirke Gladsaxe

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf afgørelse i en sag vedrørende uenigheder mellem Kanal Gladsaxe og Radio Update om betaling af nyt sendeudstyr og etableringsomkostninger til sendesamvirket.  Kanal Gladsaxe havde afholdt udgifterne og ønskede betaling fra Radio Update.
Det fremgik af sendesamvirkets vedtægter, at udgifter skulle fordeles forholdsmæssigt efter antal sendetimer. Kanal Gladsaxe havde meddelt, at de indvilgede i at betale halvdelen af udgifterne til nyt udstyr.
Nævnet lagde i sin afgørelse vægt på, at anskaffelsen af udstyret var nødvendigt for fortsat sendeaktivitet, og at prisen ikke var urimelig.
Radio- og tv-nævnet fastsatte på denne baggrund, at Radio Update skulle betale halvdelen af udgifterne til nyt udstyr samt etableringsomkostninger.


AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 16. oktober 2019