Overførsel af programtilladelse til Foreningen Radio40plus.dk

Resumé

Radio- og tv-nævnet har på baggrund af anmodning fra Foreningen Radio40plus.dk truffet afgørelse om overtagelse af programtilladelsen til at sende Radio 40+.
Anmodningen om overtagelse af programtilladelsen blev indgivet på baggrund af, at tidligere programtilladelseshaver og formand for Foreningen Radio40plus.dk, var afgået ved døden. Foreningen Radio40plus.dk ønskede at fortsætte driften og programvirksomheden som hidtil, med en ny formand.
Nævnet lagde vægt på, at foreningen har drevet stationen, og derfor har vist sin praktiske og økonomiske formåen til at drive radioen.
Radio- og tv-nævnet har på denne baggrund godkendt overførslen af programtilladelsen for Foreningen Radio40plus.dk under forudsætning af, at foreningen Radio40+ indtræder i den tidligere programtilladelseshavers forpligtelser og vilkår.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019