Opfølgende tilsyn med Weekend Radio

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 12. september 2017 afgørelse om at Weekend Radio havde udsendt reklame for Landbobanken. Overtrædelsen medførte en påtale fra nævnet, og stationen blev pålagt omgående at ophøre med at sende reklamer. Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser af forbuddet kan medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.

Opdateret 25. september 2019