Opfølgende tilsyn med Serviceradio

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 12. september 2017 afgørelse om at Serviceradio havde udsendt reklamer i perioden 11. april - 12. juni 2017. Overtrædelsen medførte en påtale fra nævnet, og stationen blev pålagt omgående at ophøre med at sende reklamer. Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser af forbuddet kan medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.

Opdateret 22. februar 2019