Opfølgende tilsyn med Ringkøbing Lokalradio

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 12. september 2017 afgørelse om at Ringkøbing Lokalradio havde udsendt reklamer i perioden 18. april - 19. juni 2017. Overtrædelsen medførte en påtale samt en inddragelse af programtilladelsen i perioden 1. oktober - 31. december 2017. Nævnet krævede ligeledes driftstilskud for samme periode, på 32.011 kr., tilbagebetalt.

Opdateret 22. februar 2019