Inddragelse af programtilladelse Radio Pride of India

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet førte tilsyn med Radio Pride of Indias programvirksomhed på baggrund af en henvendelse fra sendesamvirket, som stationen var en del af. Sendesamvirket oplyste, at Radio Pride of India ikke længere sendte. Nævnet bad derfor Radio Pride of India om at indsende programoversigter for 2014 og programkopier for uge 15 og 37 i 2014. Da Radio Pride of India ikke besvarede nævnets høring efter at have fået udsat sin svarfrist, traf nævnet afgørelse om at inddrage stationens tilladelse og bortfalde tilsagn for 2014.

Opdateret 01. februar 2019