Afgørelse vedrørende Station 2000

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 17. december 2018 afgørelse om, at imødekomme Station 2000's anmodning om ændring af programtilladelse.

Afgørelsen

Opdateret 25. september 2019