Afgørelse vedrørende Sendesamvirke 97,7 MHz

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 6. november 2017 afgørelse om at imødekomme Sendesamvirke 97,7 MHz’ anmodning om ændring af tilladelser til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Radio F. Frederiksberg, Radio Fruen, Radio Sfinx, Radio 2000 Frederiksberg, Frederiksberg Natradio, Frederiksberg Lokal Radio, Frederiksberg Senior Radio og Radio Kultur.

Opdateret 25. september 2019