Afgørelse vedrørende Radio Veronica

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 21. november 2018 afgørelse om, at imødekomme Radio Veronicas anmodning om ændring af programtilladelse.

Afgørelsen

Opdateret 25. september 2019