Afgørelse vedrørende Radio Tønder

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 5. december 2017 afgørelse om ikke at genoptage sagen og fastholder dermed sin afgørelse af 5. oktober 2017 om ikke at give Radio Tønder programtilladelse til ikkekommerciel radio.

Afgørelse

Opdateret 25. september 2019