Afgørelse vedrørende Radio Kosovas Stemmes anmodning

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 6. november 2017 afgørelse om ikke at genoptage sagen vedrørende Radio Kosovas ansøgning om tilladelse til ikkekommerciel lokalradio og fastholder dermed sin afgørelse af 5. oktober 2017 om afvisning af klage over afslag på ansøgning til ikkekommerciel lokalradio.

Opdateret 25. september 2019