Afgørelse vedrørende Radio Kosovas Stemme

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 5. oktober 2017 afgørelse om at meddele Radio Kosovas Stemme afslag på stationens anmodning om dispensation fra § 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og nævnet fastholder således sit afslag af 30. juni 2017. 

Afgørelsen

Opdateret 22. februar 2019