Afgørelse vedrørende Radio 2000

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 3. oktober 2017 afgørelse om at meddele Radio 2000 afslag på stationens anmodning om dispensation, og nævnet fastholder således sit afslag af 30. juni 2017.

Afgørelsen

Opdateret 25. september 2019