Afgørelse vedrørende overdragelse af Radio FLR

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 17. december 2018 afgørelse om, at imødekomme Radio Stinas anmodning om overdragelse af programtilladelse vedrørende Radio FLR til Radio 10FM.

Afgørelsen

Opdateret 25. september 2019