Afgørelse vedrørende overdragelse af Halsnæs Retro

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 17. december 2018 afgørelse om, at imødekomme Radio Halsnæs' anmodning om overdragelse af programtilladelse vedrørende Halsnæs Retro til Foreningen Radio Boost af 2017.

Opdateret 25. september 2019