Afgørelse vedrørende Foreningen Radio Jazz Københavns anmodning om dispensation

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 18. december 2018 afgørelse om at afvise Foreningen Radio Jazz Københavns anmodning om dispensation fra kravet om taleradio.

Opdateret 25. september 2019