Afgørelse vedrørende Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 17. december 2018 afgørelse om, at imødekomme Foreningen Faaborg-Midtfyns Lokalradios anmodning om ændring af programtilladelse.

Opdateret 25. september 2019