Afgørelse vedrørende Den Kristne Radio

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 17. december 2018 afgørelse om, at imødekomme Den Kristne Radios anmodning om ændring af programtilladelse.

Afgørelsen

Opdateret 25. september 2019