Afgørelse om tilsyn med Radio Krishna København og Radio Krishna Århus

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet besluttede på sit møde den 17. december 2013 at indlede tilsyn med de radiostationer, der har tilladelse til programvirksomhed i flere områder. Formålet med tilsynet var at klarlægge, hvorvidt stationerne reelt udøver den programaktivitet, der er ydet tilskud til. På denne baggrund er der blevet ført tilsyn med Radio Krishna København og Radio Krishna Århus.

Nævnet traf afgørelse om, at Radio Krishna København og Radio Krishna Århus sendte i henhold til programvilkårene i stationernes tilladelser.

Opdateret 01. februar 2019