Afgørelse om tilsyn med Lumi Radio Syd og Lumi Radio Aalborg

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet besluttede på sit møde den 17. december 2013 at indlede tilsyn med de radiostationer, der har tilladelse til programvirksomhed i flere områder. Formålet med tilsynet var at klarlægge, hvorvidt stationerne reelt udøver den programaktivitet, der er ydet tilskud til. På denne baggrund er der blevet ført tilsyn med Lumi Radio Syd og Lumi Radio Aalborg.

Nævnet traf afgørelse om, at Lumi Radio Syd sendte i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse.

Nævnet traf afgørelse om, at Lumi Radio Aalborgs ikke opfyldte vilkårene for tilskud for 2015. Det allerede udbetalte tilskud for 2015 blev derfor krævet delvist tilbagebetalt, og Lumi Radio Aalborg skulle således tilbagebetale 9.024,18 kr.

Opdateret 01. februar 2019