Afgørelse om Sendesamvirket 97,7 MHz's anmodning om ændring af programtilladelser

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 28. august 2017 afgørelse om at meddele Sendesamvirket 97,7 MHz afslag på sendesamvirkets anmodning om ændring af tilladelser til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Lokalradioforeningen Fasanen, Radio Fruen, Radio Sfinx, Radio 2000 Frederiksberg, Frederiksberg Natradio, Frederiksberg Lokal Radio, Frederiksberg Senior Radio og Radio Kultur. 

Opdateret 22. februar 2019