Afgørelse om programtilladelse til Morsø Camping

RESUMÉ

Morsø Camping anmodede Energistyrelsen om tildeling af en frekvens til brug for guidede bilture i Thy. Radio- og tv-nævnet har den 2. maj 2016 truffet afgørelse om, at det ikke er nødvendigt med en programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet til formålet under forudsætning af, at udsendelsen sker med lav sendestyrke og er målrettet en afgrænset modtagerkreds. Ansøgningen oversendes til Energistyrelsen.

Opdateret 01. februar 2019