Afgørelse om klage over afgørelse om tilsyn med FTF-radiostationerne

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet gennemførte tilsyn med FTF-radiostationerne (Radio FTF-Frederiksberg og Radio FTF-København) og inddrog tilladelserne og lod tilskud for 2014 bortfalde den 27. juni 2014. FTF-radiostationerne klagede over afgørelsen af den 27. juni 2014.

Nævnet traf en ny afgørelse efter at have modtaget fyldestgørende høringssvar, om at de to FTF-stationer bevarede deres tilladelser og tilskud for 2014.

Opdateret 01. februar 2019