Ikkekommerciel lokalradio

Ikkekommerciel lokalradio er betegnelsen for lokalradiostationer i Danmark, som modtager et driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen. Radio- og tv-nævnet udsteder programtilladelser til radiostationerne i forbindelse med udbud.

Den gældende ikkekommercielle lokalradio-ordning trådte i kraft den 1. januar 2018. Der stilles bl.a. krav om, at mindst 1 times programvirksomhed per uge udgør lokalt indhold i form af taleradio. Ydermere er der forbud mod udsendelse af reklamer.

Du kan læse mere om ikkekommerciel lokalradio på undersiderne i venstremenuen. Bl.a. oversigt over alle de gældende programtilladelser og vejledning til de ikkekommercielle lokalradiostationer.

 

Opdateret 04. marts 2019