Radio 100

Bauer Media ApS er tilladelseshaver til den sjette jordbaserede FM-kanal

Bauer Media ApS er indehaver af den gældende tilladelse til at sende på den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Bauer Media ApS driver stationen under navnet Radio 100.

Tilladelsen til at sende på den sjette FM-kanal trådte i kraft den 9. juli 2018 og udløber den 8. juli 2026.

Udbud

Radio- og tv-nævnet udpegede på sit møde den 6. april 2018 Bauer Media ApS som vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FM-radiokanal.

Den sjette jordbaserede FM-radiokanal blev udbudt på baggrund af § 1 i bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal, der blev udstedt af Kulturministeriet den 22. maj 2017.

Find det samlede udbudsmateriale mv.

Opdateret 24. januar 2020