Sky Radio

Øvrige dokumenter

Referat af Nævnets møde med Sky Radio den 17. marts 2004 om programudbudet

Enkelte passager er taget ud af referatet i henhold til offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, om at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, for så vidt angår det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår.

Analyser af nyhedsudsendelser

Radio- og tv-nævnet har i forbindelse med sit tilsyn med Sky Radio udarbejdet analyser af stationens korte nyhedsudsendelser udsendt i december 2003 og april og juni 2004. Analyserne er lavet på baggrund af aflytning af udsendelserne alle dage kl. 6, kl. 8, kl. 12 og kl. 17. Brev til Sky Radio, notat om de korte nyhedsudsendelser og tabeller med datamateriale og analysegrundlag finder du nedenfor:

Opdateret 14. februar 2019