Sky Radio

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio brevfrasky011104.pdf>Sky Radios brev af 1. november 2004 til Radio- og tv-nævnet om korte nyhedsudsendelser

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio skykortenyhedsuds121104.pdf _blank>Radio- og tv-nævnets brev til Sky Radio af 12. november 2004 om korte nyhedsudsendelser

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio brevtilskynyhedsmag121104.pdf _blank>Radio- og tv-nævnets brev til Sky Radio af 12. november 2004 om nyhedsmagasiner

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio svarpunkt9sky161104.pdf _blank>Den 16. november 2004 har Radio- og tv-nævnet sendt tillæg til Sky Radios programtilladelse, hvor formuleringen af tilladelsens punkt 9 ændres

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio skymagasinprog291104.pdf>Sky Radios brev af 29. november 2004 til Radio- og tv-nævnet om genudsendelse af nyhedsmagasiner og musik i nyhedsmagasiner

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio magasinprogoggenuds.pdf _blank>Bilag til Sky Radios brev af 29. november 2004

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio rtvnsbemaerkninger161204.pdf _blank>Radio- og tv-nævnets brev af 16. december 2004 til Sky Radio om genudsendelse af nyhedsmagasiner og musik i nyhedsmagasiner

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio brevfrasky270105.pdf _blank>Sky Radios brev af 27. januar 2005 vedr. genudsendelse af nyhedsmagasiner og musik i nyhedsmagasiner

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio skyredegoerelse2004.pdf _blank>Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal i 2004

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio tilsynskyradio2004.pdf _blank>Radio- og tv-nævnets brev af 16. juni 2005 til Sky Radio vedr. Sky Radios opfyldelse af tilladelsesvilkårene for den femte radiokanal i 2004

Korrespondance vedr. Sky Radio's dækning

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio _blank>Brev af 8. november 2004 fra Sky Radio

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio _blank>Brev af 16. november 2004 fra Sky Radio

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio _blank>Brev af 23. december 2004 fra Sky Radio

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio _blank>Bilag til brev af 23. december 2004 fra Sky Radio

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio skybrev240105.pdf _blank>Brev af 24. januar 2005 fra Sky Radio

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio _blank>Radio- og tv-nævnets brev af 25. februar 2005 til Sky Radio

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio _blank>Brev af 27. maj 2005 fra Advokatfirma Johan Schlüter

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio _blank>Radio- og tv-nævnets brev af 2. juni 2005 til Advokatfirma Johan Schlüter

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio jschlueter080705.pdf _blank>Radio- og tv-nævnets brev af 8. juli 2005 til Advokatfirma Johan Schlüter

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio _blank>Brev af 6. september 2005 fra Advokatfirmaet Kyed & Jybæk

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio _blank>Brev af 16. september 2005 fra Advokatfirmaet Kyed & Jybæk

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio sky101105.pdf _blank>Brev af 10. november 2005 fra Advokatfirmaet Kyed & Jybæk

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio svartilkyedjybaek161105.pdf _blank>Radio- og tv-nævnets brev af 16. november 2005 til Advokatfirmaet Kyed & Jybæk

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio brevfrakyedjybaek221105.pdf _blank>Brev af 22. november 2005 fra Advokatfirmaet Kyed & Jybæk

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio svartilkyedjybaek081205.pdf _blank>Radio- og tv-nævnets brev af 8. december 2005 til Advokatfirmaet Kyed & Jybæk

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio staevningsky.pdf _blank>Stævning af 9. august 2006

Øvrige dokumenter

Referat af Nævnets møde med Sky Radio den 17. marts 2004 om programudbudet

Enkelte passager er taget ud af referatet i henhold til offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, om at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, for så vidt angår det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår.

Analyser af nyhedsudsendelser

Radio- og tv-nævnet har i forbindelse med sit tilsyn med Sky Radio udarbejdet analyser af stationens korte nyhedsudsendelser udsendt i december 2003 og april og juni 2004. Analyserne er lavet på baggrund af aflytning af udsendelserne alle dage kl. 6, kl. 8, kl. 12 og kl. 17. Brev til Sky Radio, notat om de korte nyhedsudsendelser og tabeller med datamateriale og analysegrundlag finder du nedenfor:

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio skynotat310804.pdf _blank>Notat om korte nyhedsudsendelser af 31. august 2004

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional arkiv sky_radio brevtilsky060904.pdf _blank>Brev til Sky Radio af 6. september 2004

Opdateret 14. februar 2019