Landsdækkende radio

I Danmark kan man høre landsdækkende radio på FM, DAB og internettet. Programvirksomhed på DAB og FM skal ske med tilladelse eller registrering fra Radio- og tv-nævnet, imens internetradio frit kan sendes af alle.

FM-radio

Der er seks landsdækkende FM-bånd i Danmark. DR sender P1 og P2 på det første bånd og henholdsvis P3 og P4 på de næste to.

På det fjerde landsdækkende bånd sendes der også public service-radio. Tilladelsen indehaves på nuværende tidspunkt af Radio4.

De femte og sjette landsdækkende FM-bånd er kommercielle, og indehaves i dag af Bauer Media, der sender hhv. NOVA FM og Radio 100.

DAB-radio

Landsdækkende DAB-radio sendes i to blokke, hhv. DAB-blok 1 og DAB-blok 2.

DAB-blok 1 er den kommercielle blok, hvor Cibicom er distributør frem til og med 2028. Distributøren indgår på gennemsigtige markedsmæssige vilkår aftaler med indholdsleverandører. Du kan se, hvem der sendes landsdækkende på DAB her.

DAB-blok 2 er public service-blokken, hvor DR er distributør. Her ligger DR’s kanaler og Radio4.

Opdateret 24. januar 2020