Køreplan for digital radio

Partierne bag medieaftalen for 2012-2014 har den 13. marts 2014 besluttet, at køreplanen for udbygning af digital radio i Danmark justeres således, at delelementerne i medieaftalens afsnit om digital radio implementeres i nedenstående to trin:

  • Trin 1: Fokus på at øge udbuddet af kanaler i DAB-sendenettet og delvis overgang til DAB+. En række nye sendemuligheder til kommerciel radio vil sidst i 2014 blive udbudt af Radio- og tv-nævnet i den regionalt opdelte DAB-blok 3, der endnu ikke er opbygget. DAB-blok 3 forventes på den baggrund at kunne tages i brug primo 2015 i DAB+ formatet. P4, der endnu ikke er tilgængelig på DAB-sendenettet, udsendes efter planen også fra primo 2015 i DAB+ format.
  • Trin 2: Fokus på et generelt formatskifte til DAB+ og gennemførelse af blokbyttet, der vil samle DR’s kanaler i DAB-blok 2 og de landsdækkende kommercielle kanaler i DAB-blok 1.

Den justerede køreplan kan hentes og læses i sin fulde længde nedenfor.

Udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal (FM5)

På medieordførermødet den 13. marts 2014 blev der også truffet beslutning om, at Radio- og tv-nævnet skal igangsætte et udbud af programtilladelse til FM5, hvor der frem til 19. november 2014 er givet tilladelse til at sende Nova FM.

På baggrund af de indkomne høringssvar til udkastet til FM5-bekendtgørelsen blev det besluttet, at justere det oprindeligt foreslåede krav om 500 timers nyhedsdækning årligt til et krav om 400 timers nyhedsdækning årligt, der kan opfyldes ved en kombination af kortere nyhedsudsendelser og længerevarende nyhedsmagasiner. Med tilladelsen følger ret og pligt til at supplere FM-transmissionen med udsendelse på en landsdækkende DAB-blok.

I medieaftalen 2015-2018 er der, jf. medieaftalen 2012-2014, enighed mellem aftalepartierne om følgende:

”FM-båndet lukkes ved udgangen af 2019, såfremt det medio 2018 kan konstateres, at minimum 50 pct. af radiolytningen, herunder i biler, sker på digitale platforme. I perioden indtil da udbydes de ledige sendemuligheder i DAB blok 2 og DAB blok 3, ligesom der foretages det tidligere aftalte blok-bytte og den tidligere aftalte overgang til DAB+ mv. samt gennemføres en informationskampagne herom i overensstemmelse med den reviderede ”køreplan”, som ordførerne for partierne bag medieaftalen for 2012-2014 godkendte den 13. marts 2014. Køreplanen tages op til fornyet drøftelse i medieaftalekredsen i efteråret 2014”.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)