DAB-blok 3

Tilladelser til digital radio, blok 3

DAB-blok 3 er det regionalt opdelte kommercielle DAB-sendenet.
DAB-blok 3-sendenettet er opdelt i 13 regioner:

• Sønderjylland
• Øst- og Nordsjælland
• Fyn
• Nordjylland, Midt
• Nordjylland, Nord
• Nordjylland, Vest
• Østjylland, Syd
• Østjylland, Nord
• Vestjylland, Syd
• Vestjylland, Nord
• Vestsjælland
• Sydsjælland
• Bornholm

I 2015 blev de første tilladelser til DAB-blok 3 udstedt efter udbud. I 2021 var der et genudbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 3.

Se listen over tilladelser i DAB-blok pr. 16. januar 2023.

Se listen over sendesamvirker og kontaktpersoner

 

 

Opdateret 25. januar 2023