Radio

RADIO I DANMARK

Der er flere muligheder både for at modtage og sende radio i Danmark.

For at sende radio i Danmark skal man som udgangspunkt have en tilladelse fra Radio- og tv-nævnet. Kravet gælder både for landsdækkende og lokale stationer, og uanset om stationen vil sende på FM-frekvenser eller DAB.

DR er undtaget fra dette krav, da DR har sin tilladelse direkte efter radio- og fjernsynsloven.

Radio- og tv-nævnet har ikke nogen myndighed over radiostationer, der har deres tilladelse i et andet land end Danmark.

Stationer, som kun sender på kabel eller satellit, skal ikke have en tilladelse, men skal registreres hos Radio- og tv-nævnet. Internetradio skal ikke registreres.

De lokale FM-radiostationer, der ikke sender reklamer, kan få driftstilskud fra Radio- og tv-nævnet.

Nedenfor kan du finde links til yderligere information blandt andet om tilladelser og tilskud, om udrulningen af digital radio i Danmark m.m.

FIND MERE INFORMATION:

Opdateret 07. april 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen