Opgaver og forretningsorden

Radio- og tv-nævnets forretningsorden fremgår af bekendtgørelse om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet.

Nævnets opgaver er opstillet i radio- og fjernsynslovens kapitel 7 med senere ændringer og vedrører følgende sagsområder:

Public service

Radio- og tv-nævnet afgiver udtalelser om radio- og tv-foretagenders opfyldelse af deres public service-kontrakter og tilladelser (DR, TV 2|Danmark, de otte regionale TV 2-stationer, Radio4 og 24syv). 

Nævnet træffer desuden afgørelse om public service-værditest fra DR.

Distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede, digitale tv-sendenet

Radio- og tv-nævnet udsteder, efter udbud, tilladelse til distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede, digitale tv-sendenet og fører tilsyn med virksomheden. 

Tilladelse til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder

Radio- og tv-nævnet udsteder, efter udbud, tilladelse til landsdækkende og lokal radiovirksomhed og til ikkekommerciel tv-virksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder og fører tilsyn med programvirksomheden.

Registrering af programvirksomhed

Radio- og tv-nævnet registrerer foretagender, som udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (bortset fra ikkekommerciel tv-virksomhed i MUX 1), kortbølgesendemuligheder eller øvrige elektroniske kommunikationsnet. Nævnet fører tilsyn med programvirksomheden.

Tilskud til lokalradio- og tv

Radio- og tv-nævnet bevilger driftstilskud til ikkekommercielle, lokale radiostationer og til ikkekommercielle tv-stationer i MUX 1.

Reklame og sponsorering

Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse om identifikation, placering og omfang af reklamer samt i sager om sponsorering og produktplacering m.v.

Øvrige opgaver

Radio- og tv-nævnet rådgiver kulturministeren i radio- og tv-spørgsmål.

Opdateret 27. januar 2022