Opgaver og forretningsorden

Radio- og tv-nævnets forretningsorden fremgår af "Bekendtgørelse om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet".

Nævnets opgaver er opstillet i Radio- og fjernsynslovens kapitel 7 og vedrører følgende sagsområder:

Public Service

Radio- og tv-nævnet afgiver udtalelser om Radio- og tv-foretagenders opfyldelse af deres public service kontrakter (DR, TV 2|Danmark, de otte regionale TV 2-stationer og Radio24syv). 

Nævnet træffer desuden afgørelse om public service værdi-test fra DR.

Distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede, digitale tv-sendenet

Radio- og tv-nævnet udsteder efter udbud tilladelse til distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede, digitale tv-sendenet og fører tilsyn med virksomheden. 

Tilladelse til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder

Radio- og tv-nævnet udsteder efter udbud tilladelse til landsdækkende og lokal radio-virksomhed og til ikke-kommerciel tv-virksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder og fører tilsyn med programvirksomheden.

Registrering af programvirksomhed

Radio- og tv-nævnet registrerer foretagender, som udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (bortset fra ikkekommerciel tv-virksomhed i MUX 1), kortbølgesendemuligheder eller øvrige elektroniske kommunikationsnet. Nævnet fører tilsyn med programvirksomheden.

Tilskud til lokalradio- og tv

Radio- og tv-nævnet bevilger driftstilskud til ikke-kommercielle, lokale radiostationer og til ikke-kommercielle tv-stationer i MUX 1.

Reklame og sponsorering

Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse om identifikation, placering og omfang af reklamer, samt i sager om sponsorering og produktplacering m.v.

Øvrige opgaver

Radio- og tv-nævnet rådgiver kulturministeren i radio- og tv-spørgsmål.

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)