Dagsordener 2022

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat
 3. Oplæg fra DR
 4. Oplæg fra TV 2
 5. Underudvalgets indstillinger i lokalsagerne
 6. Dispensationsanmodninger Radio LOUD
 7. Frekvensdispensation
 8. FM5 redegørelse 2020
 9. FM6 årsregnskab 2020
 10. Boxers årsberetning 2020
 11. DAB blok 1 – redegørelse 2020
 12. Klage over sponsorering på TV 2
 13. Meddelelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Møde med DR
4. Møde med TV2
5. Redegørelse fra 24syv
6. Dispensationsanmodning fra 24syv – punkt 77
7. Dispensationsanmodning fra 24syv – punkt 78
8. Dispensationsanmodning fra 24syv – punkt 107
9. Møde med Radio4
10. Indstilling vedr. tilsyn med MUX 1-årsregnskaber for 2021
11. Meddelelser
12. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. TIlsyn med Foreningen Skanderborg Lokalradio
4. Forsøgstilladelse Radio Kolding
5. Dispensationsansøgning fra 24syv – punkt 67
6. 24syv app
7. Henvendelse fra Radio4 – Næstved senderen
8. Henvendelse fra Radio4 – Søsterhøj senderen
9. Henvendelse fra Radio4 – programomlægning – 13.12.21
10. Henvendelse fra Radio4 – programomlægning – 24.02.22
11. Dispensationsanmodning fra Radio4 – punkt 98
12. Meddelelser
13. Eventuelt

 

 

Opdateret 28. april 2022