Dagsordener 2021

12. Marts 2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Præsentation af nævnsmedlemmer og sekretariat
3. Introduktion til Slots- og Kulturstyrelsen
4. Præsentation ved Energistyrelsen
5. Tilforordnede
6. Meddelelser
7. Notat om opmærksomhedspunkter
8. Notat om opmærksomhedspunkter på lokalområdet
9. Korrespondance med ministeren
10. Notat om delegationskompetence
11. Notat om inhabilitet
12. Sag vedrørende brug af kaldenavne
13. Henvendelse fra TV Bella
14. Henvendelse fra Radio4
15. Genudbud af DAB Blok 3
16. Notat status og overblik over AVMS-implementeringen
17. Kvoteindberetning af europæiske programmer
18. Oplæg om samarbejde med Alkoholreklamenævnet
19. Eventuelt

15. april 2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Notat om overblik over AVMS implementering
4. Kvoteindberetning af europæiske programmer
5. Forespørgsel fra nævnsmedlem om habilitet
6. TVUng
7. Henvendelse fra Radio4
8. Henvendelse fra LOUD - formulering af spørgsmål
9. Klage over reklame for Din Bilpartner sendt på TV 2 News
10. Genudbud af DAB blok 3
11. Radio H - Nordsjælland 9
12. Meddelelsespunkter 
13. Videre drøftelse af det ikkekommercielle område
14. Videre drøftelse af nævnets fokuspunkter
15. Eventuelt

27. maj 2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Forlængelse af forsøgstilladelse - Kanal Plus
4. Forlængelse af forsøgstilladelse - Hartvig Media
5. CityTV Copenhagen
6. TV Bella
7. Notat om tilsynspraksis med tilskud vedr. ikkekommerciel lokalradio og tv
8. Drøftelse af lokalområdet - ikkekommerciel radio og tv
9. Genudbud af DAB blok 3
10. Henvendelse fra SAML
11. Notat om Kulturradio Danmark A/S
12. Notat om forpligtelserne om public service-redegørelserne
13. Foreløbig drøftelse af public service-redegørelserne
14. Meddelelser
15. Eventuelt

24. juni 2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Registrering af Biites
4. Underudvalgets indstillinger i lokalsagerne
5. Dispensationsansøgning Radio4 – reportager – supplerende oplysninger
6. Henvendelser fra Radio4
7. Drøftelse af public service-redegørelserne
8. Meddelelser
9. Eventuelt

25. august 2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Underudvalgets indstillinger i lokalsagerne
4. Dispensationsansøgninger fra Radio4 – supplerende oplysninger
5. Sagen vedrørende Stofa
6. Genudbud af DAB Blok 3 – ansøgninger
7. Dispensationsansøgning – Radio LOUD
8. Drøftelse af public service-redegørelserne
9. Meddelelser
10. Eventuelt

29. september 2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Public service-redegørelse Kulturradio Danmark A/S
3. Eventuelt

6. oktober 2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat for mødet den 29. september 2021
3. Dispensationsansøgning fra Radio LOUD
4. Opsamling fra mødet den 29. september 2021 mv. 
5. Eventuelt 

11. oktober 2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Underudvalgets indstillinger i lokalsagerne
4. Genudbud af DAB blok 3
5. Nuudays tjenester
6. Public service-redegørelse DR
7. Public service-redegørelse TV2
8. Meddelelser
9. Eventuelt

4. november 2021

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Underudvalgets indstillinger i lokalsagerne 
4. Opfølgning på Kulturradio Danmark A/S 
5. Ansøgning om ejerskifte – Kulturradio Danmark A/S 
6. Dispensationsansøgning fra Kulturradio Danmark A/S 
7. Orientering fra Kulturradio Danmark A/S 
8. Public service-redegørelse TV2 Regionerne 
9. Klage over reklame for On Running på DR 
10. Klage over Radio Øst FM og Radio ABC
11. Meddelelser
12. Generel drøftelse af nævnets rolle og opgaver
13. Eventuelt

15. december 2021

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Notat om tilsyn med årsregnskaber for 2020 
4. Notat om stikprøver 
5. Underudvalgets indstillinger i lokalsagerne 
6. Notat om fordeling af driftstilskud 2022
7. Henvendelser fra Radio4 
8. Public service-redegørelse – Radio4 
9. Warning Systems 
10. Radio Kolding 
11. Orienteringer fra Radio LOUD 
12. Samarbejdsaftale med Alkoholreklamenævnet 
13. Meddelelser
14. Evaluering af sekretariatet
15. Eventuelt

Opdateret 26. januar 2022