Dagsordener 2019

Møder i Radio- og tv-nævnet

29. januar 2019

 1. Godkendelse af referat af nævnets 8. møde 18. december 2018
 2. Meddelelser
 3. Henvendelse om Radio HSR er ophørt
 4. Anmodning fra Radio Jazz København om nedjustering af lokalt indhold
 5. Anmodning fra Radio Randers om nedjustering af lokalt indhold
 6. Klage fra Bauer Media over Guldkanalen
 7. Frekvensflytning fra Jysk Fynske Medier
 8. Høring af udkast til udbudsbekendtgørelse om FM4
 9. Notat om Podcast24syvs podcastplatform
 10. Opfølgning på mødet med de nordiske kollegaer og drøftelse af nævnets strategi
 11. Eventuelt

25. februar 2019

 1. Godkendelse af referat af nævnets 1. møde den 29. januar 2019
 2. Meddelelser
 3. Frekvensflytning Our Media
 4. Afrapportering uddannelsespuljen 2018 (Radio Bella og ANTV)
 5. Brev fra SAML
 6. Ansøgningsvejledning i MUX 1 udbuddet
 7. Ansøgningsmateriale vedrørende særordning i MUX 1
 8. Tilsyn med Ahwazna Fonden 
 9. Manglende overholdelse af opbevaringspligten – Ahwazna Fonden
 10. Genudbud af FM 4
 11. Præsentation fra det mediefaglige team
 12. Eventuelt

28. marts 2019

 1. Godkendelse af referat af nævnets 2. møde den 25, februar 2019
 2. Meddelelser
 3. Anmodning om forsøgstilladelse fra Open Channel
 4. Godkendelse af SAML’s afrapportering vedrørende uddannelsespuljen
 5. Anmodning om ændring af programtilladelse for Formiddagsradio og Det
 6. Ny Kanal
 7. Anmodning om ændring af programtilladelse fra Hele Byens Radio
 8. Tilsyn med kommerciel lokalradiovirksomhed
 9. Årsberetning 2018
 10. Præsentation fra det mediefaglige team
 11. Eventuelt

29. april 2019

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 3. møde den 28. marts 2019
 2. Meddelelser
 3. Radio Ådalen Skjerns og RødovreKanalen2’s ansøgning om udvidelse af sendetid
 4. Sendesamvirket Hovedstadens afrapportering vedr. uddannelsespuljen
 5. TV Glads afrapportering vedrørende uddannelsespuljen
 6. Rundfunk la Rouge/Odense Ser Rødts afrapportering vedr. uddannelsespuljen
 7. Klage over reklame for Klosterkroen på TVdot
 8. NM Radios ansøgning om ændring af programtilladelse og manglende udsendelse på FM
 9. Anmodning om dispensation fra deltagelse i lyttermålinger fra Brønderslev Nærradio
 10. Warnings Systems’ evaluering af forsøgsvirksomhed
 11. Evaluering af tilsyn med ikkekommercielle lokalstationer 2018
 12. Notat om Nævnets kompetence over VOD
 13. Eventuelt

27. maj 2019 (mødet blev aflyst)

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 4. møde den 29. april 2019
 2. Meddelelser
 3. Anmodning om forlængelse af forsøg med programvirksomhed – Hartvig Media
 4. Anmodning om kanalændring – Boxer TV
 5. Anmodning om frekvensflytning fra Jysk Fynske
 6. Anmodning om dispensation fra Radio Ballerup
 7. Klage over programmet ”Riskærs fredagsbar” sendt på Radio24syv
 8. Evaluering af tilsyn med ikkekommercielle lokalstationer 2018
 9. Notat om informationsindsats ift. registreringer
 10. Notat om seminar og videre proces for VOD
 11. Eventuelt

27. juni 2019

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 4. møde den 29. april 2019
 2. Meddelelser
 3. Henvendelse fra Familiekanalen
 4. Uoverensstemmelser i sendenettet Nordsjælland 3
 5. Oplysning om kanalændringer fra Boxer TV
 6. Orientering om fusion – Boxer TV
 7. Anmodning om dispensation fra Radio Ballerup
 8. DAB-blok 1 overdragelse mv.
 9. Ny international kanal i DAB-blok 1
 10. Registrering af Ekstra Bladet 2. divisions TV
 11. Notat om informationsindsats i forhold til registreringer
 12. Notat om seminar og videre proces for VOD
 13. Tilsyn med Radio24syv - podcast
 14. Klage over programmet ”Riskærs fredagsbar” sendt på Radio24syv
 15. Udbud af FM4
 16. Eventuelt

29. august 2019

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 5. møde den 27. juni 2019
 2. Meddelelser
 3. Notat om tilsynssager i Nordsjælland 3 og 13
 4. Tilsyn med Mix FM
 5. Tilsyn med FLR Nord
 6. Tilsyn med Funky Town
 7. Tilsyn med Radio Rollo
 8. Tilsyn med DKsyd
 9. Sag om uoverensstemmelse – Nordsjælland 3
 10. Modtagne videoer til MUX 1 - udbud
 11. FM5 redegørelsen
 12. FM6 redegørelsen
 13. DAB blok 1 redegørelsen
 14. Høringssvar til public-service redegørelserne
 15. Notat om førstegangsudsendelser til ikkekommerciel radio
 16. Notat om tilsyns- og informationsindsatsen for de ikkekommercielle lokalstationer
 17. Klage over visning af grafikbjælker i ”Disney Sjov” og ”Historien om Danmark” omhandlende Danmarks Indsamling
 18. Klage over reklame for stripklub sendt på Radio NRJ
 19. Klage over reklame for Ferratum sendt på Radio Als Classic
 20. Eventuelt

  23. september 2019

  1. Godkendelse af referat af Nævnets 6. møde den 29. august 2019
  2. Meddelelser
  3. Warning Systems evaluering af forsøgsvirksomheden
  4. Warning Systems forsøgstilladelse
  5. Sag vedrørende TV Kicks regnskabsaflæggelse for 2018
  6. Behandling af ansøgninger til MUX 1
  7. Behandling af ansøgninger til særordningen i MUX 1
  8. Public service-redegørelse – DR
  9. Public service-redegørelse – TV2 Danmark
  10. Notat om førstegangsudsendelser i forbindelse med ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
  11. Notat om tilsyns- og informationsindsatsen for de ikkekommercielle lokalstationer
  12. Klage over reklame for kosttilskuddet Maxulin sendt på TV 2
  13. Klage over reklame for Sinful.dk sendt på Radio Als Classic
  14. Klage over reklame for Bada Bing Copenhagen sendt på Radio NRJ
  15. Klage over reklame for Ferratum sendt på Radio Als Classic
  16. Eventuelt.

  Kontakt

  Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

  Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

  Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

  På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

  (dialogboks slutter)