Dagsordener 2019

Møder i Radio- og tv-nævnet

29. januar 2019

1. Godkendelse af referat af nævnets 8. møde 18. december 2018
2. Meddelelser
3. Henvendelse om Radio HSR er ophørt
4. Anmodning fra Radio Jazz København om nedjustering af lokalt indhold
5. Anmodning fra Radio Randers om nedjustering af lokalt indhold
6. Klage fra Bauer Media over Guldkanalen
7. Frekvensflytning fra Jysk Fynske Medier
8. Høring af udkast til udbudsbekendtgørelse om FM4
9. Notat om Podcast24syvs podcastplatform
10. Opfølgning på mødet med de nordiske kollegaer og drøftelse af nævnets strategi
11. Eventuelt

25. februar 2019

1. Godkendelse af referat af nævnets 1. møde den 29. januar 2019
2. Meddelelser
3. Frekvensflytning Our Media
4. Afrapportering uddannelsespuljen 2018 (Radio Bella og ANTV)
5. Brev fra SAML
6. Ansøgningsvejledning i MUX 1 udbuddet
7. Ansøgningsmateriale vedrørende særordning i MUX 1
8. Tilsyn med Ahwazna Fonden 
9. Manglende overholdelse af opbevaringspligten – Ahwazna Fonden
10. Genudbud af FM 4
11. Præsentation fra det mediefaglige team
12. Eventuelt

28. marts 2019

1. Godkendelse af referat af nævnets 2. møde den 25, februar 2019
2. Meddelelser
3. Anmodning om forsøgstilladelse fra Open Channel
4. Godkendelse af SAML’s afrapportering vedrørende uddannelsespuljen
5. Anmodning om ændring af programtilladelse for Formiddagsradio og Det
6. Ny Kanal
7. Anmodning om ændring af programtilladelse fra Hele Byens Radio
8. Tilsyn med kommerciel lokalradiovirksomhed
9. Årsberetning 2018
10. Præsentation fra det mediefaglige team
11. Eventuelt

29. april 2019

1. Godkendelse af referat af Nævnets 3. møde den 28. marts 2019
2. Meddelelser
3. Radio Ådalen Skjerns og RødovreKanalen2’s ansøgning om udvidelse af sendetid
4. Sendesamvirket Hovedstadens afrapportering vedr. uddannelsespuljen
5. TV Glads afrapportering vedrørende uddannelsespuljen
6. Rundfunk la Rouge/Odense Ser Rødts afrapportering vedr. uddannelsespuljen
7. Klage over reklame for Klosterkroen på TVdot
8. NM Radios ansøgning om ændring af programtilladelse og manglende udsendelse på FM
9. Anmodning om dispensation fra deltagelse i lyttermålinger fra Brønderslev Nærradio
10. Warnings Systems’ evaluering af forsøgsvirksomhed
11. Evaluering af tilsyn med ikkekommercielle lokalstationer 2018
12. Notat om Nævnets kompetence over VOD
13. Eventuelt

27. maj 2019 (mødet blev aflyst)

1. Godkendelse af referat af Nævnets 4. møde den 29. april 2019
2. Meddelelser
3. Anmodning om forlængelse af forsøg med programvirksomhed – Hartvig Media
4. Anmodning om kanalændring – Boxer TV
5. Anmodning om frekvensflytning fra Jysk Fynske
6. Anmodning om dispensation fra Radio Ballerup
7. Klage over programmet ”Riskærs fredagsbar” sendt på Radio24syv
8. Evaluering af tilsyn med ikkekommercielle lokalstationer 2018
9. Notat om informationsindsats ift. registreringer
10. Notat om seminar og videre proces for VOD
11. Eventuelt

27. juni 2019

1. Godkendelse af referat af Nævnets 4. møde den 29. april 2019
2. Meddelelser
3. Henvendelse fra Familiekanalen
4. Uoverensstemmelser i sendenettet Nordsjælland 3
5. Oplysning om kanalændringer fra Boxer TV
6. Orientering om fusion – Boxer TV
7. Anmodning om dispensation fra Radio Ballerup
8. DAB-blok 1 overdragelse mv.
9. Ny international kanal i DAB-blok 1
10. Registrering af Ekstra Bladet 2. divisions TV
11. Notat om informationsindsats i forhold til registreringer
12. Notat om seminar og videre proces for VOD
13. Tilsyn med Radio24syv - podcast
14. Klage over programmet ”Riskærs fredagsbar” sendt på Radio24syv
15. Udbud af FM4
16. Eventuelt

29. august 2019

1. Godkendelse af referat af Nævnets 5. møde den 27. juni 2019
2. Meddelelser
3. Notat om tilsynssager i Nordsjælland 3 og 13
4. Tilsyn med Mix FM
5. Tilsyn med FLR Nord
6. Tilsyn med Funky Town
7. Tilsyn med Radio Rollo
8. Tilsyn med DKsyd
9. Sag om uoverensstemmelse – Nordsjælland 3
10. Modtagne videoer til MUX 1 - udbud
11. FM5 redegørelsen
12. FM6 redegørelsen
13. DAB blok 1 redegørelsen
14. Høringssvar til public-service redegørelserne
15. Notat om førstegangsudsendelser til ikkekommerciel radio
16. Notat om tilsyns- og informationsindsatsen for de ikkekommercielle lokalstationer
17. Klage over visning af grafikbjælker i ”Disney Sjov” og ”Historien om Danmark” omhandlende Danmarks Indsamling
18. Klage over reklame for stripklub sendt på Radio NRJ
19. Klage over reklame for Ferratum sendt på Radio Als Classic
20. Eventuelt

  23. september 2019

  1. Godkendelse af referat af Nævnets 6. møde den 29. august 2019
  2. Meddelelser
  3. Warning Systems evaluering af forsøgsvirksomheden
  4. Warning Systems forsøgstilladelse
  5. Sag vedrørende TV Kicks regnskabsaflæggelse for 2018
  6. Behandling af ansøgninger til MUX 1
  7. Behandling af ansøgninger til særordningen i MUX 1
  8. Public service-redegørelse – DR
  9. Public service-redegørelse – TV2 Danmark
  10. Notat om førstegangsudsendelser i forbindelse med ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
  11. Notat om tilsyns- og informationsindsatsen for de ikkekommercielle lokalstationer
  12. Klage over reklame for kosttilskuddet Maxulin sendt på TV 2
  13. Klage over reklame for Sinful.dk sendt på Radio Als Classic
  14. Klage over reklame for Bada Bing Copenhagen sendt på Radio NRJ
  15. Klage over reklame for Ferratum sendt på Radio Als Classic
  16. Eventuelt.

  4. oktober 2019

  1. Godkendelse af referat af Nævnets 6. møde den 29. august 2019
  2. Sag vedrørende TV Kicks regnskabsaflæggelse for 2018
  3. Behandling af ansøgninger til MUX 1
  4. Behandling af ansøgninger til særordningen i MUX 1
  5. Klage over reklame for Sinful.dk sendt på Radio Als Classic
  6. Klage over reklame for Bada Bing Copenhagen sendt på Radio NRJ
  7. Klage over reklame for Ferratum sendt på Radio Als Classic
  8. Klage over reklame for kosttilskuddet Maxulin sendt på TV 2
  9. Notat om førstegangsudsendelser i forbindelse med ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
  10. Notat om tilsyns- og informationsindsatsen for de ikkekommercielle lokalstationer
  11. Eventuelt

  22. oktober 2019

  1. Godkendelse af referat af Nævnets ekstraordinære møde den 4. oktober 2019
  2. Meddelelser
  3. DAB-blok 1 – redegørelsen
  4. MUX 1 regnskaber
  5. Godkendelse af afgørelse til TV Kick
  6. Orientering om pris- og pakkeændringer – Boxer
  7. Orientering om pris- og pakkeændringer - Boxer
  8. Udbud af ny digital radiokanal med fokus på kultur
  9. Notat om førstegangsudsendelser i forbindelse med ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
  10. Notat om tilsyns- og informationsindsatsen for de ikkekommercielle lokalstationer
  11. Opfølgning på nævnsseminaret
  12. Eventuelt

  25. november 2019

  1. Godkendelse af referat af Nævnets møde den 22. oktober 2019
  2. Meddelelser
  3. Opfølgning på DAB
  4. Tilsyn med ikkekommercielle lokalstationer
  5. Anmodning om forlængelse af forsøg med DAB og EPG fra Kanal Plus
  6. Registreringsanmodning for TV2 Sport X
  7. Høring om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
  8. TV Bella afrapportering for uddannelsespuljen
  9. Dispensationsanmodning fra Radio4 – tilladelsens punkt 107
  10. Dispensationsanmodning fra Radio4 – tilladelsens punkt 118
  11. Udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 2018
  12. Udtalelse om de regionale TV2-virksomheders public service-redegørelse
  13. Genbesøg hos Medietilsynet
  14. Eventuelt

  19. december 2019

  1. Godkendelse af referat af Nævnets møde den 25. november 2019
  2. Meddelelser
  3. Ansøgninger om driftstilskud 2020
  4. Tilsyn med Tønder FM 
  5. Tilsyn med Give Nærradio
  6. Tilsyn med The Bridge Radio
  7. Tilsyn med TV Sydsjælland
  8. Tilsyn med Dit Lokal TV
  9. Tilsyn med TV Fritids afrapportering for tilskud 2018
  10. Radio Karen’s manglende programvirksomhed
  11. Anita Corpas ansøgning om forsøgstilladelse
  12. Informationsindsats om registreringspligt
  13. Anmodning om ændring af programtilladelse – Radio Ringkøbing
  14. Boxers årsberetning 2018
  15. Lancering af vejledningsvideoer og quick-guides
  16. Udkast til brev til kulturministeren 
  17. Evaluering af sekretariatet
  18. Eventuelt

  Opdateret 26. januar 2022

  Kontakt

  Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen