Dagsordener 2018

26. januar 2018

 1. Godkendelse af referat af nævnets 9. møde 18. december 2017
 2. Meddelelser
 3. Tilsyn med Formiddagsradioen
 4. Anmodning om nedjustering af sendetid - Ringkøbing Lokalradio, Service radio og Weekendradio
 5. Anmodning om nedjustering af lokalt indhold for Det Åbne Radioværksted
 6. Klage over reklame for Føtex vist på Facebook
 7. Klage over skjult reklame for Metlife i badmintonkamp
 8. Klage over tv-reklame vedr. Renault Kadjar
 9. Indsigelse over overdragelse af programtilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed
 10. Dispensationsansøgninger fra sendestart – kommercielle lokalradioer
 11. Boxers årsberetning 2016
 12. Delegationskompetence til formanden
 13. Oplæg til møde med ministeren
 14. Eventuelt

27. februar 2018

 1. Godkendelse af referat af nævnets 1. møde 26. januar 2018
 2. Meddelelser
 3. Mulighed for opdeling af lokalt indhold
 4. Klage over skjult reklame for Cirkus Arli på DR Ramasjang
 5. Klage over reklamefilm for Føtex vist på Facebook
 6. Sag evt. af egen drift – overtrædelse af reglerne om sponsorering
 7. Genudbud af kommerciel lokalradio
 8. Genudbud af ikkekommerciel lokalradio
 9. Radio- og tv-nævnets kompetence vedrørende on demand-audiovisuelle medietjenester på YouTube og Facebook mv.
 10. Eventuelt

20. marts 2018

 1. Godkendelse af referat af nævnets 2. møde 27. februar 2018
 2. Meddelelser
 3. Tilsyn med Serviceradio
 4. Tilsyn med Faaborg-Midtfyn Lokalradio
 5. Tilsyn med SLTV – sag af egen drift
 6. Godkendelse af TV Glads afrapportering for uddannelsespuljen 2017
 7. Klage over Nordjyske Mediers forslag til vedtægter for sendesamvirket i sendenettet Aalborg 1
 8. Klage over skjult reklame for Nyhavn Rejser på Pop FM
 9. Klage over valg-spot i forbindelse med regionsrådsvalg sendt på TV 2
 10. Dispensationsansøgning fra Sjællandske Medier
 11. Tildeling af tilladelse til FM6
 12. Eventuelt

22. maj 2018

 1. Godkendelse af referat af nævnets 3. møde 20. marts 2018 
 2. Meddelelser
 3. Tilsyn med SLTV Godkendelse af regnskab og afrapportering for uddannelsespuljen - Universitetsradioen
 4. Klage over afgørelse vedrørende tilsyn med Serviceradio
 5. Internetprogrammer som førstegangsudsendelser i MUX 1
 6. Udbud af distributionstilladelse til DTT
 7. Genudbud DAB-blok 3
 8. Tildeling af programtilladelser til sendenet uden for konkurrence, kommerciel lokalradio
 9. Klage over reklameafbrydelse på TV2 under håndbold EM
 10. Klage over vildledende reklame for Thisted Forsikring – endelig formulering
 11. Eventuelt

22. juni 2018

 1. Godkendelse af referat af nævnets 4. møde 22. maj 2018
 2. Meddelelser
 3. Tilsyn med DAB-blok 3
 4. Godkendelse af Bispebjerg Lokalradios afrapportering
 5. Registrering af Canal6000
 6. Flytning af 500 watt-sendemulighed
 7. Notat om tilsynssager
 8. Internetprogrammer som førstegangsudsendelser i MUX 1
 9. FM 5 redegørelse
 10. FM 6 rapport
 11. Dispensationsansøgning Radio24syv
 12. Klage over skjult reklame for Jack Daniels på DR K
 13. Klage over vildledende reklame for Thisted Forsikring
 14. Klage over Cafe Hack
 15. Behandling af udbud af programtilladelser til ikke kommerciel lokalradio
 16. Behandling af udbud af programtilladelser til kommerciel lokalradio
 17. Årsberetning for Radio- og tv-nævnet
 18. Notat om vejledning af interessenter
 19. Eventuelt

24. september 2018

 1. Godkendelse af referat af nævnets 5. møde 22. juni 2018
 2. Meddelelser
 3. Anmodning om ændring af Eagles FM's programtilladelse
 4. Tilsyn med Foreningen Skanderborg Lokalradio
 5. Tilsyn med Foreningen MV TV
 6. Klage fra SAML vedr. Radio Odsherred
 7. Lokalradioforeningen Odder ikke påbegyndt programvirksomhed
 8. Registrering af Nørre Herlev Radioforening
 9. Formandsbrev vedr. programtilladelser i Nordsjælland 3 og 4
 10. Anmodning om forlængelse af forsøgstilladelse Open Channel
 11. Klage over reklameafbrydelser ifm. VM i ishockey sendt på TV 2 og TV 2 Sport
 12. Klage over skjult reklame "LøkkeFonden" sendt på Radio24syv
 13. Eventuelt

25. oktober 2018

 1. Godkendelse af referat af nævnets 5. møde 22. juni 2018
 2. Meddelelser
 3. Tilsyn med Eagles FM
 4. Tilsyn med Arkens Radio
 5. Tilsyn med TeleVision
 6. TV Alternativs anmodning om ændring af programvilkår
 7. Flytning af 500 watt-sender
 8. Udtalelse om DR’s public service-redegørelse
 9. Udtalelse om TV 2 DANMARK A/S’ public service-redegørelse
 10. Udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders publice service-redegørelser
 11. Udbud af tilladelser i DAB blok 3
 12. Klage over reklameafbrydelser ifm. VM i ishockey sendt på TV 2 og TV 2 Sport
 13. Klage over skjult reklame "LøkkeFonden" sendt på Radio24syv
 14. Klage over køns- og alderdiskriminerende reklame for Stofa vist på TV 2
 15. Eventuelt

20. november 2018

 1. Godkendelse af referat af nævnets 6. møde 25. oktober 2018
 2. Meddelelser
 3. Tilsyn med Frederiksberg Lokal TV
 4. Tilsyn med Foreningen Jazz København
 5. Anmodning om ændring af Radio Veronicas programtilladelse
 6. Høringssvar MUX1 bekendgørelsen
 7. DAB Blok 1 redegørelsen
 8. Radio24syv redegørelsen
 9. Boxer’s ansøgning om prisregulering
 10. Anmodning om forlængelse af forsøgstilladelse fra Kanal Plus
 11. Ansøgning om forsøgstilladelse fra Warning Systems
 12. Eventuelt

17. december 2018

 1. Godkendelse af referat af nævnets 7. møde 20. november 2018
 2. Meddelelser
 3. Godkendelse af TV Bellas beretning og regnskab ifm. uddannelsespuljen
 4. Fordeling af driftstilskud til ikkekommerciel lokalradio og –tv
 5. Overdragelse af programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
 6. Radio 10FM’s ansøgning om overdragelse af Radio FLR’s programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
 7. Anmodning om ændring af Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradios programtilladelse
 8. Anmodning om ændring af Station 2000’s programtilladelse
 9. Anmodning om ændring af den Kristne Radio’s programtilladelse
 10. Anmodning om ændring af Albertslund Nærradios programtilladelse
 11. Anmodning om ændring af sendetid i Nordsjælland 4
 12. Sønderborg Lokal TV’s manglende genudsendelse i MUX 1
 13. Foreningen Radio Jazz Københavns anmodning om dispensation fra kravet om taleradio
 14. Opdeling af programformat i tre kommercielle sendenet
 15. Flytning af frekvens med effekt på 500 w, Jysk Fynske Medier
 16. Flytning af frekvens med effekt på 500 w, Bauer Media  
 17. Boxers årsberetning 2017
 18. Sag af egen drift vedr. sponsorerede programmer og konkurrencer for Nyhavn Rejser på Nova FM
 19. Eventuelt
Opdateret 26. januar 2022