Dagsordener 2017

27. januar 2017

 1. Præsentation af nævnets medlemmer og af sekretariatet
 2. Godkendelse af referat af nævnets 10. møde den 14. december 2016
 3. Meddelelser
 4. Godkendelse af udbudsmateriale ikkekommerciel lokalradio
 5. Klage over afslag på driftstilskud 2017 - Radio Rollo
 6. Klage over afslag på driftstilskud 2017 - Radio Aalborg
 7. Anmodning om genbehandling af ansøgning om programtilladelse i MUX 1 – SIFATV.DK
 8. Tilsyn med TV Bella
 9. Tilsyn med Randers Lokal TV
 10. Anmodning om ændring af sendepositioner for 89,5 MHz og 91,3 MHz i Nørhald og Randers
 11. Ansøgning om tilladelse til forsøg med EPG og datatjenester i DAB radio
 12. Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for ikkekommercielt tv i MUX 1
 13. Eventuelt

31. marts 2017

 1. Godkendelse af referat af nævnets 1. møde den 27. januar 2017
 2. Meddelelser
 3. Brev fra Folketingets Ombudsmand vedrørende Kanal 1
 4. DanmarkC TV
 5. Notat om Cafe Hack
 6. Tilsyn med Frederiksberg Lokal-TV
 7. Tilsyn med Sønderborg Lokal TV
 8. Tilsyn med Radio Ringkøbing, Service Radio og Weekend Radio
 9. Tilsyn med Nordsjællands Kristne Radio
 10. Anmodning om ændring af vilkår i programtilladelse SRTV
 11. Anmodning om ændring af vilkår i programtilladelse Randers Lokal TV
 12. Godkendelse af Borups Højskole, Rundfunk La Rouge/Odense Ser Rødt, TV Glad, DILEM og SAML’s afrapporteringer for uddannelsespuljen 2016
 13. Klage over skjult reklame for ”Gulddreng” i Natholdet sendt på TV 2
 14. Udbud af kommerciel lokalradio – sendenet uden kon-kurrence
 15. Radio- og tv-nævnets årsberetning 2016
 16. Eventuelt

9. maj 2017

 1. Godkendelse af referat af nævnets 2. møde 31. marts 2017
 2. Meddelelser
 3. DanmarkC TV
 4. Justeret afgørelse om tilsyn med TV Bella
 5. Godkendelse af afrapportering for uddannelsespuljen 2016
 6. Tilsyn med Boxer – high pay
 7. Eventuelt

20. juni 2017

 1. Godkendelse af referat af nævnets 3. møde 9. maj 2017
 2. Meddelelser
 3. DanmarkC TV
 4. Klage over overtrædelse af sponsorreglerne – Café Hack
 5. Udbud af ikkekommerciel lokalradio
 6. Udbud af kommerciel lokalradio
 7. Ansøgning fra Boxer – Mobil tv
 8. Teracoms henvendelse om Bauers forpligtelser i DAB Blok 1
 9. Høring over bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1
 10. Høring over bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af DTT
 11. Tilsyn med Roskilde Weekendradio
 12. Tilsyn med Give Nærradio
 13. Eventuelt

28. august 2017

 1. Godkendelse af referat af nævnets 4. møde 20. juni 2017
 2. Meddelelser
 3. Anmodning om genoptagelse fra DanmarkC TV
 4. Klage over afgørelser vedr. FM5- og FM6-tilladelseshavers forplig-telse til at aftage i DAB-blok 1
 5. Klage over Ribe-Billund 1
 6. Evalueringsrapport om sendenet i konkurrence i Radio- og tv-nævnets udbud af kommerciel lokalradio
 7. Klager over udbud af tilladelser til ikkekommerciel lokalradio
 8. Tilsyn med Weekend Radio, Serviceradio og Ringkøbing Lokalradio
 9. Tilsyn med TV København
 10. Tilsyn med TV Dot
 11. Tilsyn med Middelfart Lokal TV
 12. Forsøgsordning – afrapportering
 13. Ansøgning fra Boxer om kanalændringer
 14. Habilitet vedr. overdragelse af Boxer
 15. Klage over reklameplacering i forbindelse med visningen af TV 2's program Hjem til Gården.
 16. Klage over reklame for sexlegetøj sendt på The Voice
 17. Klage over skjult reklame for Chateau Motel og I Am Vodka i radioprogrammet AK24syv
 18. Eventuelt

29. september 2017

 1. Godkendelse af referat af nævnets 5. møde 28. august
 2. Meddelelser
 3. Anmodning om genoptagelse fra DanmarkC TV
 4. Klager over udbud af tilladelser til ikkekommerciel lokalradio
 5. Notat om fremtidig tilgang til afrapportering og tilsyn
 6. Afrapportering af forsøgsordningen for lokal-tv
 7. Anmodning om overdragelse af aktierne i Boxer TV A/S til SE a.m.b.a.
 8. Tilsyn med Middelfart Lokal TV
 9. Tilsyn med Universitetsradioen
 10. Tilsyn med Rødovrekanalen
 11. Tilsyn med Fynbo TV
 12. Oplæg om nævnsseminar
 13. Dispensationsansøgning fra Radio24Syv
 14. Klage over reklameplacering i forbindelse med visningen af TV 2's program Hjem til Gården
 15. Overdragelse af programtilladelse Radio Als S.M.B.A. til lokalradiokonsortiet Danmark
 16. Forlængelse af forsøgstilladelse i HECV og ATSC-standard – Open Channel
 17. Registrering af TV 2 PLAY-kanalerne samt opdatering af tilladelser til øvrige internetkanaler

27. oktober 2017

 1. Godkendelse af referat af nævnets 6. møde 29. september 2017
 2. Meddelelser
 3. Anmodning om genoptagelse af DanmarkC TV
 4. Anmodning om genoptagelse – Radio Kosovas Stemme
 5. Afrapporteringen af forsøgsordningen for lokal-tv
 6. Uddannelsespuljen 2018
 7. Omfordeling af sendetid af sendetid i Storkøbenhavn 2 og opdeling af Nordsjælland 4
 8. Registrering af Ahwazna Fonden
 9. Klage over afgørelse i kommercielt udbud fra MediaNord
 10. Dispensationsansøgninger kommerciel lokalradio
 11. Evalueringsrapport Kanal Plus
 12. DRs public service-redegørelse
 13. TV 2 Danmark A/S public service-redegørelse
 14. De regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser
 15. Klage over reklame for Thisted Forsikring på Radio Limfjord
 16. Klage over skjult reklame på DR Ramasjang
 17. Eventuelt

28. november 2017

 1. Godkendelse af referat af nævnets 7. møde 27. oktober 2017
 2. Meddelelser
 3. Anmodning om genoptagelse Radio Tønder
 4. Anmodning om genoptagelse Den Køgegensiske Nærradio
 5. Afrapportering forsøgsordning for lokal-tv – DanmarkC TV
 6. Tilsyn med Radio Holberg
 7. Notat om afholdelse af tolkeudgifter ved tilsyn
 8. Anmodning om dispensation i DAB-blok 3
 9. Registering af Dansk Hestevæddeløb ApS
 10. Forlængelse af forsøgstilladelse for Kanal Plus
 11. Udbud af FM 6
 12. Indberetning af europæiske programmer – for sen indberetning fra Uptown TV
 13. Notat om strategi for Radio- og tv-nævnet
 14. Notat om strategi for tilsyn og afrapportering
 15. Anmodning om genoptagelse DanmarkC TV
 16. Oplæg vedrørende input til ny medieaftale
 17.  Eventuelt 

18. december 2017

 1. Godkendelse af referat af nævnets 8. møde 28. november 2017
 2. Meddelelser
 3. Fordeling af driftstilskud for 2018
 4. Tilsyn med Det Ny Kanal 1
 5. Tilsyn med Somalisk Radio Hormuud
 6. Anmodning om genoptagelse – Den Køgegensiske Nærradio/ Radio Payvand/ Radio Antena
 7. Bauer Medias redegørelse for FM5 2016
 8. Bauer Medias årsrapport for FM6 2016
 9. Klage over reklame for Renault Kadjar
 10. Boxers ansøgning om prisstigning
 11. Boxer årsberetning 2016
 12. Radio24syvs redegørelse for FM4 2016
 13. Udbud af DTT-sendemuligheder
 14. Oplæg vedrørende input til ny medieaftale – fortsat
 15. Evaluering over sekretariatet
 16. Eventuelt
Opdateret 26. januar 2022