Dagsordener 2016

14. december 2016

 1. Godkendelse af referat af nævnets 9. møde den 24. november 2016
 2. Meddelelser
 3. Anmodning om godkendelse af ændring af budget for uddannelses-aktiviteten Den Mobile Medieskole 2016 af SAML
 4. Dispensation for ændring af sendeposition for 104,0 MHz Radio Holsted
 5. Tilsyn med Radio Vest
 6. Anmodning fra TV København om tilladelse til at sende europæiske programmer produceret af Focus TV
 7. Udstedelse af tilladelser til ikkekommercielt lokal-tv MUX 1 - genudbud 2016
 8. Fordeling af driftstilskud til lokalstationer
 9. Udbud af sendemuligheder til kommerciel lokalradio
 10. Evalueringsrapport og tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1
 11. Radio- og tv-nævnets afskedsbrev til ministeren
 12. Klage over reklame for Bilka sendt på TV2
 13. Evaluering af nævnets arbejde ved beskikkelsesperiodens udløb
 14. Evaluering af sekretariatet
 15. Eventuelt

24. november 2016

 1. Godkendelse af referat af nævnets 8. møde den 24. oktober 2016
 2. Meddelelser
 3. Publikumsmålinger – 3. kvartal 2016
 4. Tilsyn med TV Alternativ
 5. Tilsyn med Foreningen Silkeborg Lokal TV
 6. Tilsyn med Gentofte Lokalradio, Glade Lyttere på Amager og FTF København
 7. Betydning af fristoverskridelse for ansøgninger om MUX 1 genudbud
 8. Henvendelse fra Boxer TV A/S om ændring af kanal
 9. Henvendelse fra Boxer TV A/S om flytning af sendekanal
 10. Radio- og tv-nævnets afskedsbrev til ministeren
 11. Møde i ERGA den 29. november 2016
 12. Klage over skjult reklame for TV2 Play i nyhedsudsendelse på TV2 News
 13. Eventuelt

24. oktober 2016

 1. Godkendelse af referat af nævnets 7. møde den 29. september 2016
 2. Meddelelser
 3. Dispensation for flytning af sendeposition for Radio Klitholm, 104, 1 MHz Skjern
 4. Udstedelse af tilladelser til ledige sendemuligheder i DAB-blok 3
 5. Anmodning fra Radio24syv om, at kravet om spørgsmål vedr. mu-sikprogrammer udgår i kendskabsundersøgelsen for 2016 og frem
 6. Radio 24syvs redegørelse for 2015
 7. Anmodning om programtilladelse til guidede bilture i Lille Vildmose-området
 8. Godkendelse af TV Bellas regnskab for 2015
 9. Tilsyn med Øen Amagers Lokalradio
 10. Tilsyn med MV TV
 11. Brev fra SAML af 3. oktober 2016
 12. Fordeling af uddannelsespuljen 2017
 13. Radio- og tv-nævnets høringssvar til udkast til nye lokalradiobe-kendtgørelser
 14. Klage over skjult reklame for Silvan, Samsung m.v. i programmet ”Danmarks Indsamling på P3” sendt på DRs P3
 15. Eventuelt

29. september 2016

 1. Godkendelse af referat af nævnets 6. møde den 30. august 2016
 2. Meddelelser
 3. Radio Jazz’ anmodning om overdragelse af sendetilladelse
 4. Borup Højskoles anmodning om at ændre kursusbeskrivelse i igangværende uddannelsesaktivitet
 5. Tilsyn med Radio Kattegat
 6. Dispensation for flytning af sendeposition for Bazooka FM, 107,4 MHz Kgs. Lyngby
 7. Boxer TV’s henvendelse om prisændringer
 8. DRs public service-redegørelse for 2015
 9. TV2/Danmarks A/S’ public service-redegørelse for 2015
 10. De regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser 2015
 11. Høring over public service-redegørelser 2015
 12. Klage over reklame for lægemidlet Zyx
 13. Notat om reklamereglernes anvendelse i forbindelse med indsamlingsshows
 14. Ministerbrev vedrørende publikumsmålinger
 15. Radio- og tv-nævnets afskedsskrivelse til ministeren
 16. Eventuelt

30. august 2016

 1. Godkendelse af referat af nævnets 5. møde den 21. juni 2016
 2. Meddelelser
 3. Midlertidige tilladelser
 4. Registrering af tre stationer: TV København, Frederiksberg Lokal TV og Christiania TV
 5. Forlængelse af tilladelse til digital forsøgsvirksomhed til Open Channel
 6. Flytning af sendeposition for De samvirkende lokalradioer i Aarhus, 89,5 MHz Aarhus
 7. Dispensation for flytning af sendeposition for Radio Globus Guld, 97,9 MHz Bramming
 8. Tilsyn med Radio HLR
 9. Tilsyn med Radio HSR
 10. Tilsyn med Københavns Nærradio
 11. Tilsyn med Kanal Gladsaxe Radio
 12. Tilsyn med Dobre Vibracije
 13. Tilsyn med Radio Karen
 14. Notat om sagsbehandling af midlertidige tilladelser og registreringer
 15. Notat om sammenfald af bestyrelsesmedlemmer i MUX 1
 16. Nova FMs (FM5) redegørelse for 2015
 17. Boxer TV A/S’ redegørelse for 2015
 18. Erklæring fra nævnet om garantierklæring for Boxer TV A/S
 19. Notat om evaluering af publikumsmåling
 20. Genbehandling af klage over reklame sendt på TV 2 for Smoke-it efter høringssvar fra Sundhedsstyrelsen
 21. Klage over skjult reklame for sociale medier, herunder Facebook, i DRs Aftenshowet
 22. Udbudsmateriale til udbud af ledige sendemuligheder til ikkekommercielt tv i MUX 1
 23. Udbudsmateriale til genudbud af tilladelser til DAB-blok 3
 24. Eventuelt

21. juni 2016

 1. Godkendelse af referat af nævnets 4. møde den 24. maj 2016
 2. Meddelelser
 3. Midlertidige tilladelser
 4. Open Channels forlængelse af forsøgstilladelse
 5. Registrering af Kanal 1
 6. Registrering af TV Bella
 7. Flytning af 500 watt sender for PULZ FM, Holstebro
 8. Flytning af 500 watt sender for Din Radio, Holbæk
 9. FM6 redegørelse 2015
 10. Ændring af nævnets praksis om frekvensflytninger
 11. Anmodning fra Fynbo TV om ændring af programindhold
 12. Publikumsmålinger i MUX 1 for 1. kvartal 2016
 13. Mini-udbud af ledige sendemuligheder i MUX 1
 14. Tilsyn med Middelfart Lokal TV
 15. Sanktionsmuligheder overfor lokalstationer
 16. Tilsynsindsats med ikkekommerciel lokalradio og -tv i 2016
 17. Vejledning for tilladelseshavere om programvirksomhed i MUX 1
 18. Høring over Kommissionens udkast til revideret AVMS-direktiv
 19. Klage over tv-reklame E-cigaretter vist på TV 2
 20. Udbudsmateriale for DAB-blok 1
 21. Eventuelt

24. maj 2016

 1. Godkendelse af referat af nævnets 3. møde den 29. april 2016
 2. Meddelelser
 3. Flytning af 500 W sender for Radio Victor (SkalaFM)
 4. Flytning af 500 W sender for Radio Mojn, Åbenrå
 5. Forlængelse af forsøgstilladelse til Kanal Plus
 6. Tilsyn med Radio Helsingør
 7. Tilsyn med Radio Midtfjord
 8. Revurderet afgørelse vedrørende tilsyn med Kanal 1
 9. Fordeling af forsøgsordningens pulje
 10. Høring over Rigsrevisionens revisionsnotat om de regionale TV 2-virksomheders produktivitet
 11. Klage over tv-reklame for Lotto fra Dansk Spil sendt på TV 2
 12. Klage over tv-reklame for Orion sendt på TV 2
 13. Eventuelt

29. april 2016

 1. Godkendelse af referat af nævnets 2. møde den 5. april 2016
 2. Meddelelser
 3. Midlertidige tilladelser
 4. Anmodning fra Morsø Camping om programtilladelse til guidede bilture i Thy
 5. Afrapportering af uddannelsespuljen 2015
 6. Skjult reklame på ikkekommerciel lokalradio og -tv
 7. Tilsyn med TV Nordsjælland
 8. Tilsyn med Radio 10FM
 9. Brev fra Kanal 1 om nævnets afgørelse om påtale og tilbagebetaling
 10. Høring over public service-stationernes redegørelser 2015
 11. Klage over reklame for T Hansen sendt på TV 2
 12. Klage over skjult reklame for Jyske Bank i nyheder sendt på TV 2 News
 13. Klage over interviews foran tavler med sponsorlogoer i programmet Fodboldmagasinet på DR1
 14. Eventuelt

5. april 2016

 1. Godkendelse af referat af nævnets 1. møde den 4. marts 2016
 2. Meddelelser
 3. Midlertidige tilladelser
 4. Publikumsmålinger i MUX 1 for 4. kvartal 2015
 5. Høring over udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed
 6. Ansøgning fra Open Channel om tilladelse til forsøg med
  sendestandard DVB-T2 & HEVC suppleret med digital radio
 7. Tilsyn med ICUradio
 8. Tilsyn med Frederikshavn Lokal Radio
 9. Tilsyn med Frederikshavn Country Music Radio
 10. Tilsyn med DÅR – Det Åbne Radioværksted
 11. Tilsyn med Vesterbro Lokal-tv
 12. Principiel drøftelse om AFP og afgørelse om programserien
  Go’ Appetit sendt på TV 2 (AFP) – egen drift
 13. Eventuelt

4. marts 2016

 1. Godkendelse af referat af nævnets 11. møde den 17. december 2015
 2. Meddelelser
 3. Midlertidige tilladelser
 4. Anmodning fra Radio Kultur om dispensation for ansøgningsfristen for tilskud for 2016
 5. Anmodning fra Radio Mælkebøtten om dispensation for ansøgningsfristen for tilskud for 2016
 6. Godkendelse af SAML og TV Glads beretninger og regn-skab vedr. uddannelsespuljen 2015
 7. Tilsyn med Radio Odsherred og Station København
 8. Tilsyn med Østjyske studerendes TV
 9. Klage over afgørelse om tilsyn med Kanal 1
 10. Klage over afgørelse om tilsyn med TV København
 11. Boxers ansøgning om ændring af kanaludbud og priser
 12. Anmodning om genoptagelse af sagen om eventuel værditest af DRs versionerede apps
 13. Radio- og tv-nævnets årsberetning 2015
 14. Eventuelt
Opdateret 26. januar 2022