Dagsordener 2015

17. december 2015

 1. Godkendelse af referat af nævnets 10. møde den 23. november 2015
 2. Meddelelser
 3. Høring over udkast til forslag om lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v.
 4. Høring over udkast til bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR’s, TV 2/DANMARK A/S’ og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed og anden virksomhed
 5. Ansøgninger om dispensation fra krav om igangsætning af programvirksomhed fra tilladelseshavere i DAB-blok 3
 6. Ansøgning fra Boxer TV A/S om ændring af krav om programpakker
 7. Advertiser fundet Programming (AFP) – i fortsættelse af drøftelser på nævnsseminaret den 23. november 2015
 8. Klage over interviews foran sponsortavle i fodboldmagasinet på DR1
 9. Henvendelse fra Discovery TV om værditest af DR’s distribution af kanaler på Apple TV og Playstation
 10. Tilskud 2016 til lokalradio og –tv
 11. Eventuelt

23. november 2015

 1. Godkendelse af referat af nævnets 9. møde den 26. oktober 2015
 2. Meddelelser
 3. Registrering af TV Paklink som udøver af web-tv
 4. Tilsyn med Kanal 1
 5. Tilsyn med TV København
 6. Tilsyn med Gentofte lokalradio og Glade lyttere på Amager – fortsat behandling
 7. Publikumsmålinger fra de ikkekommercielle tv-stationer i MUX 1
 8. Forslag til ny praksis for tilsyn med og afrapportering for de ikkekommercielle lokalradio- og -tv stationer
 9. Forlængelse af tilladelser til lokalradiovirksomhed
 10. Rapporter fra ERGA-arbejdsgrupper
 11. Klage over skjult reklame for Samsung i et indslag på DR TV
 12. TV 2/DANMARK A/S’ public service-redegørelse for 2014
 13. Datoer for nævnsmøder i 2016
 14. Eventuelt

26. oktober 2015

 1. Godkendelse af referat af nævnets 8. møde den 25. september 2015
 2. Meddelelser
 3. Ansøgning om midlertidig tilladelse til lokalradio fra Teatergrad
 4. Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lokalradiovirksomhed (forlængelser)
 5. Høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikke-kommerciel lokalradio
 6. Høring over Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring af forbrugerkredit – oplysningskrav i markedsføringslovens § 14 a
 7. Forlængelse af forsøgstilladelse på UHF kanal 35 og 39 til Open Channel
 8. Beregning af tilbagebetalingskrav i lokal-tv-ordningen
 9. Tilsyn med Gentofte Lokalradio og Glade Lyttere på Amager (KOMC fællesadministration)
 10. Tildeling af tilskud fra uddannelsespuljen for 2016
 11. Klage over radioreklame for Victoria Milan sendt på Nova, The Voice m.fl.
 12. Radio24syvs redegørelse for 2014
 13. De regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2014
 14. DR’s public service-redegørelse for 2014
 15. Nævnsseminar i november
 16. Eventuelt

25. september 2015

 1. Godkendelse af referat af nævnets 7. møde den 25. august 2015
 2. Meddelelser
 3. Midlertidig tilladelse til lokal radio til Kristeligt Forbund for Studerende til Discipeltræf 2015
 4. Publikumsmålinger for 2. kvartal 2015 fra de ikkekommercielle tv-stationer i MUX 1
 5. Genbehandling af ændring af sendeposition for 107,0 MHz, Ørbæk
 6. Ansøgning fra Mediehuset Herning Folkeblad om ændring af sendeposition for to 500 watt sendere
 7. Tilsyn med Odense Studenterradio
 8. Tilsyn med Radio Ellekær, Dronninglund Nærradio og Frederiksberg Natradio
 9. Klage over programvirksomhed på de ikkekommercielle lokalradioer Aap Ki Awas (Urdu) og Station2000
 10. Sendesamvirket Hovedstadens rapport og regnskab for uddannelsesaktivitet fra 2014-puljen
 11. Fortsat behandling af klage over skjult reklame for ALKA i forbindelse med visning af Superligaen på DR1
 12. Klage over skjult reklame for Ben & Jerry’s i ”The Tonight Show med Jimmy Fallon” på DR3
 13. Eventuelt

25. august 2015

 1. Godkendelse af referat af nævnets 6. møde den 18. juni 2015
 2. Meddelelser
 3. Midlertidig tilladelse
 4. Radio Viborg – flytning af sendeposition
 5. Tilsyn med TV-M
 6. Godkendelse af uddannelsesrapporter og regnskaber
 7. Nævnets udtalelse om Radio Nova ApS’ redegørelse for FM5, 1. januar – 19. november 2014
 8. Nævnets udtalelse om FM5 ApS’ redegørelse for FM5,20. november 2014 - 31. december 2014
 9. Nævnets udtalelse om Boxer TV A/S’ redegørelse for 2014
 10. Spørgeskema fra ERGA om beskyttelse af mindreårige
 11. Klage over skjult reklame for LEASY i DR’s 90-års jubilæumsshow
 12. Klage over tv-reklame for Citroën vist på TV 2
 13. Klage over skjult reklame for ALKA i forbindelse med visning af Superligaen på DR1
 14. Evt. nævnsseminar i efteråret
 15. Eventuelt

18. juni 2015

 1. Godkendelse af referat af nævnets 5. møde den 27. maj 2015
 2. Meddelelser
 3. Tilladelser til den regionalt opdelte DAB-blok 3
 4. Bauer Media Groups overtagelse af SBS Radio
 5. Midlertidige tilladelser
 6. Overdragelse af to radioprogramtilladelser til SBS Radio A/S
 7. Overdragelse af tilladelse til Radio Bella til foreningen TV-Bella
 8. Tilsyn med Lumi Radio
 9. Tilsyn med Kystradioen og Løkken Vrå Nærradio
 10. Tilsyn med Sønderborg Lokal TV
 11. Klage over ulovlig sponsorering af programmet ”All inclusive i Alanya” sendt på Radio24syv
 12. Eventuelt

27. maj 2015

 1. Godkendelse af referat af nævnets 4. møde den 27. april 2015
 2. Meddelelser
 3. Midlertidig tilladelse til Tall Ships Races
 4. Høring over udkast til bekendtgørelse om vedtægt for DR
 5. Overdragelse af programtilladelse fra SBS Discovery Radio ApS til Radio Diablo ApS
 6. Forlængelse af kanal Plus’ digitale forsøgstilladelse til DAB+ og hybridradio
 7. Redegørelse 2014 fra FM6 A/S – Pop FM
 8. Orientering om opkøb af selskabet bag Radio Charlie
 9. Godkendelse af rapporter og regnskaber for uddannelsesaktiviteter 2014
 10. SAMLs bemærkninger til fordeling af uddannelsespuljen for 2015
 11. SAMLs klage over afslag på forlængelse af projektperiode for uddannelsesaktiviteter
 12. Tilsyn med Radio Sydvest
 13. Ansøgningsvejledning til udbud af ikkekommerciel lokalradio
 14. Klage over TV2/Nords fortsatte visning af spots for Club Nord med sponsorskilte
 15. Klage over ulovlig sponsorering i Søvnløs i sengeafdelingen på TV 2
 16. Klage over skjult reklame for Daytona i X-Factor
 17. Kulturministeriets arbejdsgruppe om børnebeskyttelse – gældende lovgrundlag og udfordringer
 18. Eventuelt

27. april 2015

 1. Godkendelse af referat af nævnets 3. møde den 23. marts 2015
 2. Meddelelser
 3. Midlertidige tilladelser
 4. Inddragelse af programtilladelse fra Radio Pride of India
 5. Syddanske Mediers ansøgning om flytning af en 500 watts-sender
 6. EU-kommissionens henvendelse vedr. rapport om gennemførelsen og anvendelsen af AVMS-direktivet
 7. Overdragelse af programtilladelse fra Herning Folkeblad til lokalradio til Midtjyske Medier A/S
 8. Tilsyn med Radio Krishna (kædestation)
 9. Klage fra SAML over afslag på forlængelse af projektperioden
 10. Anmodning om godkendelse af samarbejde mellem TV-M og HLTV MUX 1
 11. Klage over skjult reklame for bilmærket, Daytona i X Faktor på DR1
 12. Klage over skjult reklame i programserien ”Auktionshu-set” på DR1
 13. Boxer TV A/S’ ansøgning om udskydelse forpligtelsen til at lancere mobil-tv via MUX 6
 14. Udbud af DAB-blok 3
 15. Eventuelt

23. marts 2015

 1. Godkendelse af referat af nævnets 2. møde den 27. februar 2015
 2. Meddelelser
 3. Midlertidige tilladelser
 4. Henvendelse fra Boxer om en række ændringer i priser, tv-pakker samt tv-kanaler
 5. Klage over Boxer – nabolandskanaler
 6. Ansøgning fra Nationalpark Thy om udvidelse af sendeområdet
 7. Spørgeskema om Material Jurisdiction
 8. Spørgeskema om Regulatory Independance
 9. Anmodning om overdragelse af tilladelse og tilskud fra cpr-nr. til cvr-nr. ICU Radio.
 10. Klage over sponsoreret vejrudsigt og visning af Club Nords sponsorer på TV 2 Nord
 11. Tilskud til uddannelsesaktiviteter for lokalradio og –tv
 12. Udbud af DAB-blok 3
 13. Eventuelt

27. februar 2015

 1. Godkendelse af referat af nævnets 1. møde den 27. januar 2015
 2. Meddelelser
 3. Midlertidige tilladelser
 4. Høring over ændring af bekendtgørelse om forretnings-orden for Radio- og tv-nævnet
 5. Tilsyn med Radio Syddanmark
 6. Ændring af programvilkår for Fynbo TV i MUX 1
 7. Tilsyn med regnskaber fra Gender TV, Presse TV, og Eu-rozone
 8. Evaluering af værditest
 9. Klage over skjult reklame for Louis Nielsen i Vild med Dans på TV 2
 10. Klage over radioreklame for virksomheden sinful.dk sendt på Voice og NOVA FM
 11. Radio- og tv-nævnets årsberetning 2014
 12. Eventuelt

27. januar 2015

 1. Godkendelse af referat af nævnets 11. møde den 17.december 2014
 2. Meddelelser
 3. Overdragelse af programtilladelse for lokalradio
 4. Flytning af senderposition for to 500 watt sendere i Århus
 5. Forlængelse af forsøgstilladelse til Radio Max
 6. Forlængelse af tilladelse til forsøgsvirksomhed med HbbTV og portable modtagere, UHF kanal 35 og 39, Open Channel ApS
 7. Uenighed i sendesamvirket Gladsaxe – fortsættelse af sag fra november 2014
 8. Anmodning af ændring af programkategorier fra TV Vestsjælland
 9. Tilsyn med programvirksomheden på TV Sydsjælland
 10. Anmodninger om forlængelse af projektperiode til uddannelsesaktiviteter
 11. Klage over reklame for danskespil.dk på DR
 12. Klage over skjult reklame for danske spil på DRs EPG
 13. Eventuelt
Opdateret 26. januar 2022