Dagsordener 2014

17. december 2014

 1. Godkendelse af referat af nævnets 10. møde den 24. november 2014
 2. Meddelelser
 3. Høring over lovforslag om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager
 4. Opløsning af sendesamvirke Region Fyn
 5. Svar til Open Channel på evaluering af forsøgsvirksomhed
 6. Anmodning om registrering af programvirksomhed fra TV 2 NETWORKS A/S
 7. Forlængelse af forsøgstilladelse til Warning Systems ApS
 8. Gold FM – ansøgning om frekvensskifte
 9. Afgørelse om fordeling af sendetiden i Region Hovedstaden
 10. Høring fra Forbrugerombudsmanden over vejledning om markedsføring i tv-reklamer
 11. Tilsyn med Radio XFM (kædestation)
 12. Opfølgende tilsyn med Københavns Lokal TV
 13. Dispensationsansøgning fra Radio24syv
 14. Driftstilskud 2015 til ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer
 15. Eventuelt

24. november 2014

 1. Godkendelse af referat af nævnets 9. møde den 29. oktober 2014
 2. Meddelelser
 3. Radio Globus/Globus Guld – ændring af sendeposition
 4. Radio24syv – ændring af sendeposition
 5. FM5’s omdannelse fra A/S til ApS
 6. Uenighed i sendesamvirket Gladsaxe
 7. Rander Lokal TV – skift af CVR-nummer
 8. Foreningen TVdot – overdragelse af programtilladelse og tilskud til ny forening ”TVdot” samt skift af CVR-nummer  
 9. Tilsyn med Radio Ådalen Ødsted og Radio Ådalen Skjern
 10. Opfølgende tilsyn med TV Vestsjælland
 11. Fordeling af sendetiden i region Hovedstaden i MUX 1
 12. Fortolkning af MUX 1-bekendtgørelsen vedrørende spørgsmål om en MUX 1-station kan stille programmer til rådighed for andre stationer (kommercielle og ikkekommercielle)
 13. Orientering om inddrivelsesprocedurer i Kulturstyrelsen
 14. Udkast til udbudsmateriale vedrørende Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3
 15. Datoer for nævnets møder i 2015
 16. Nævnets forretningsgange
 17. Eventuelt

29. oktober 2014

 1. Godkendelse af referat af nævnets 8. møde den 26. september 2014
 2. Meddelelser
 3. Registrering af TV Aarhus
 4. Registrering af Lendum Antennelaug
 5. KulturKanalen/Viborg Lokal TV – skift af CVR-nummer
 6. Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 i høring.
 7. Høring over udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed
 8. Ansøgning m godkendelse af ændring af programformat fra Radio Nord Fredensborg
 9. TV Dot – overdragelse af programtilladelse
 10. Radio40plus – overdragelse af programtilladelse
 11. Tilsyn med Radio Rønde stationerne
 12. Tilsyn med Halsnæs Radio stationerne
 13. Fortolkning af MUX 1-bekendtgørelsen vedrørende spørgsmål om en MUX 1-station kan stille programmer til rådighed for andre stationer (kommercielle og ikke kommercielle)
 14. Klage over skjult reklame for Fårup Sommerland sendt på P4
 15. Klage over reklame for Kræftens Bekæmpelse sendt på TV 2
 16. Udkast til regelsæt for ikkekommercielle aktørers sponsorering
 17. Boxer TV A/S’ redegørelse for 2013
 18. Radio24syvs redegørelse for 2013
 19. Datoer for nævnets møder 2015
 20. Eventuelt

26. september 2014

 1. Godkendelse af referat af nævnets 7. møde den 27. august 2014
 2. Meddelelser
 3. Ansøgning om opløsning af sendesamvirket i region Hovedstaden
 4. Anmodning om godkendelse af vedtægter for sendesamvirket Bornholm
 5. Tilsynssag med Pride Radio stationerne
 6. DG-TV – afgørelse om tilskud 2013
 7. Overdragelse af programtilladelse fra Foreningen Århus FM til Radio go!FM A/S,
 8. Dispensationsansøgning fra DanmarkC TV 
 9. Klage over Københavns Lokal TVs udsendelse af amerikanske forkyndelsesprogrammer
 10. Klage over visning af TDC’s logo i forbindelse med afviklingen af det internationale Melodi Grand Prix på DR1 og DR3
 11. Klage over skjult reklame for Velux i håndboldkamp sendt på DR
 12. De regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser 2013
 13. Eventuelt

27. august 2014

 1.  Godkendelse af referat af nævnets 6. møde den 25. juni 2014
 2. Meddelelser
 3. Midlertidig tilladelse
 4. Høring over beretning nr. 3 afgivet af Kulturudvalget og Retsudvalget den 3. juni 2014
 5. Høring over undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020
 6. Opløsning af sendesamvirket Kanal Bornholm
 7. Registrering af TV-Storbyen
 8. Registrering af Aabenraa Lokal TV
 9. Tilsyn med Gold FM
 10. Orientering fra Boxer TV A/S om ændringer
 11. Evalueringsrapporter fra projekter, der har modtaget tilskud fra puljen til uddannelse vedrørende lokal radio
 12. Klager fra fire UCB over nævnets afgørelser fra juni 2014
 13. Klager fra to FTF-stationer over nævnets afgørelser fra juni 2014
 14. Stillingtagen til, om der skal gennemføres tilsyn med tidligere MUX 1-stationer
 15. Fortolkning af tilladelsen til Radio24syv i relation til adskillelse mellem public service og anden virksomhed
 16. Klage over skjult reklame for den fælles EU-patentdomstol i et OBS-indslag på DR1
 17. Klage over tv-reklame for Begravelse Danmark vist på TV 2
 18. Klage over produktplacering i ”Antikduellen” på DR1
 19. Klage over skjult reklame for Velux i håndboldkamp sendt på DR
 20. Klage over visning af TDC’s logo i forbindelse med afviklingen af det internationale Melodi Grand Prix på DR1 og DR3
 21. Klage fra TV-foreningen Region Nord over afslag på tilladelse i MUX 1
 22. Tilsyn med TV Vestsjælland
 23. Stillingtagen til om nævnet skal foretage værditest af dr.dk/tv
 24. DRs public service-redegørelse 2013
 25. Eventuelt

25. juni 2014

 1. Godkendelse af referat af nævnets 5. møde den 26. maj 2014
 2. Meddelelser
 3. FM 6's redegørelse for 2013
 4. FM 5’s redegørelse for 2013
 5. Ansøgning om registrering fra FredericiaC TV
 6. Opløsning af sendesamvirket Kanal Østjylland
 7. TV 2/DANMARK A/S’ public service-redegørelse for 2013
 8. Afrapportering og publikumsmålinger i MUX 1
 9. Ansøgning fra SAML om ændring af vilkår for tilskud fra puljen til uddannelse vedrørende lokal-tv
 10. Tilbagebetaling af tilskud vedrørende 247-TV (Nord) og BHTV (Syd og Midt-Vest)
 11. Tilsyn med 4 UCB-radiostationer
 12. Tilsyn med 2 FTF-radiostationer
 13. Klage over TV Vestsjællands (MUX 1) overtrædelse af tilladelses- og tilskudsregler
 14. Bestemmelser om tilladelser til forsøgsvirksomhed, herunder stillingtagen til klage fra Open Channel over nævnets udstedelse af programtilladelser
 15. Udstedelse af tilladelser efter udbud af den femte FM-radiokanal, FM 5
 16. Eventuelt 

26. maj 2014

 1. Godkendelse af referat af nævnets 4. møde den 30. april 2014
 2. Meddelelser
 3. Midlertidige tilladelser
 4. Registrering af Kanal København
 5. Registrering af UptownClassic
 6. Uformning af programtilladelser til forsøgsvirksomhed
 7. Indberetning til EU-Kommissionen om tv-stationers udsendelse af europæiske programmer i 2011 og 2012
 8. Ansøgning fra Middelfart Lokal TV om ændring af vilkår for programtilladelse til MUX 1
 9. Manglende anvendelse af programtilladelser til radio udstedt efter udbuddet i 2012
 10. Tilskud til uddannelsesaktiviteter for lokal-tv
 11. Klage over mindreåriges medvirken i reklame for Glyngøre Nemfisk vist på TV 2
 12. Forberedelse af seminaret den 26. september
 13. Eventuelt

30. april 2014

 1. Godkendelse af referat af nævnets 3. møde den 21. marts 2014
 2. Meddelelser
 3. Kulturstyrelsens brevpolitik
 4. Midlertidige tilladelser
 5. Høring om MUX 8
 6. Tilladelser i MUX 1 i henhold til særordningen vedrørende funktionsnedsættelse
 7. Anmodning fra TV Sydsjælland om ændring af vilkår i programtilladelse i MUX 1
 8. Klage fra TV-foreningen Region Nord over afslag på ansøgning om tilladelse til MUX 1
 9. Ansøgning om registrering af Bispebjerg lokal-tv (Kanal Nordvest)
 10. Ansøgning om digital forsøgsvirksomhed fra Lokalradioforeningen Kanal Plus
 11. Ansøgning om forlængelse af forsøgstilladelse til Open Channel Aps
 12. Klage over reklameblok i curlingkamp mellem Danmark og Norge vist på TV 2
 13. Klage over ulovlig sponsorering af programmet ”Hele Svineriet” på DR
 14. Radio- og tv-nævnets årsberetning 2013
 15. Eventuelt

21. marts 2014

 1. Godkendelse af referat af nævnets 2. møde den 21. februar 2014
 2. Meddelelser
 3. Midlertidige tilladelser
 4. Godkendelse af opløsning af foreningen Det Landsdækkende Sendesamvirke
 5. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer
 6. Ansøgning fra Boxer TV A/S om ændringer
 7. Tilsyn med tidligere MUX 1-stationer
 8. Klage over tilbagebetalingskrav for 2012 vedr. JP Radio/Radio Update og VI-TV
 9. Klage over andelen af genudsendelser på Radio24syv
 10. FM 5-udbudsmateriale
 11. Klage over ulovlig sponsorering af programmet ”Hele Svineriet” på DR
 12. Tilskud fra ikkekommercielle sponsorer
 13. Eventuelt

21. februar 2014

 1. Godkendelse af referat af nævnets 1. møde den 21. januar 2014
 2. Meddelelser
 3. Midlertidig tilladelse
 4. Høring over bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte FM-radiokanal
 5. Overdragelse af programtilladelse fra Our Media ApS til FFC Media ApS
 6. Etablering af en formaliseret europæisk gruppe af regulatorer for audiovisuelle medietjenester
 7. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2
 8. Klage over skjult reklame for Folmann Inc. sendt i ”Formiddag på 4’eren” på P4
 9. MUX 1, ikkekommercielt tv, tildeling af tilladelser
 10. Eventuelt

21. januar 2014

 1. Godkendelse af referater af nævnets 11. møde den 17. december 2013
 2. Meddelelser
 3. Registrering af kabel-tv fra SydDansk TV
 4. Registrering af internet-tv fra BTiTV Solution
 5. Udkast til kodeks for udsendelse af europæiske programmer i henhold til AVMS-direktivets krav
 6. Indhold af og datoer for afholdelse af nævnsseminar(er) i 2014
 7. Klage over diskriminerende reklame for KiMs sendt på TV 2
 8. Regler for tilskud fra ikkekommercielle aktører
 9. Eventuelt
Opdateret 26. januar 2022