Dagsordener 2013

17. december 2013

 1. Godkendelse af referat af nævnets 10. møde den 21. november 2013
 2. Meddelelser
 3. Ansøgninger om midlertidig tilladelse til Radio Limfjord til nytårsarrangement
 4. Ansøgning om midlertidig tilladelse fra Naturpark Thy
 5. Ansøgning om midlertidig tilladelse til MUX 1 fra Bispebjerg Lokal TV
 6. Ansøgning fra Open Channel om forlængelse af to tilladelser til forsøgsvirksomhed
 7. Henvendelse fra Boxer TV A/S om ny koncept
 8. Klage over skjult reklame for Fitness World i nyheder sendt på DR1
 9. Klage over skjult reklame for Palæo i "So F***ing Special" sendt på DR1
 10. Klage over skjult reklame for Berlingske i "Smag på Afrika" sendt på DR2
 11. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR's tekst-tv
 12. Udstedelse af tilladelser til programvirksomhed i MUX 1
 13. Public service-redegørelse 2012 fra Radio24syv
 14. Tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014
 15. Eventuelt

21. november 2013

 1. Godkendelse af referat af nævnets 9. møde den 25. oktober 2013
 2. Meddelelser
 3. Ansøgninger om dispensation fra ansøgningsfrist for tilskud til lokalradio 2014
 4. Overdragelse af programtilladelse
 5. Ny tilsynsproces for lokalsager
 6. Dobbeltkompetencen mellem Forbrugerombudsmanden og Radio- og tv-nævnet
 7. Klage over skjult reklame i "Halløj i Betalingsringen" sendt på Radio24syv
 8. Klage over skjult reklame i "Halløj i Betalingsringen" sendt på Radio24syv
 9. Klage over skjult reklame i "Flaskens Ånd" sendt på Radio24syv
 10. Klage over skjult reklame for DR's egen børnemusik på Ramasjang Radio
 11. Principielt spørgsmål om tildeling af supplerende frekvenser
 12. Tilskud til uddannelsesaktiviteter - lokalradio
 13. Public service-redegørelser fra TV 2-regionerne
 14. Eventuelt

25. oktober 2013

 1. Godkendelse af referat af nævnets 8. møde den 26. september
 2. Meddelelser
 3. Mødedatoer september til december 2014
 4. Ændring af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets forretningsorden
 5. Dobbeltkompetencen mellem Forbrugerombudsmanden og Radio- og tv-nævnet
 6. Vurdering tilskudsberettigelse ved tv-lyd sendt på radio
 7. Tilsyn med Business Radioen
 8. Sponsorering af programmer om Region Hovedstaden sendt på TV 2/Lorry
 9. Udkast til udbudsmateriale vedr. ikkekommercielt tv i MUX 1
 10. Eventuelt

26. september 2013

 1. Godkendelse af referat af nævnets 7. møde den 21. august 2013
 2. Meddelelser
 3. Midlertidig tilladelse til Kristeligt Forbund for Studerende
 4. Overdragelse af programtilladelser til Radio Diablo ApS
 5. Radio Novas (FM5) redegørelse for 2012
 6. Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV
 7. Ny ansøgning fra Warning Systems ApS om tilladelse til digital forsøgsvirksomhed
 8. Ansøgning om registrering at internet-tv-kanal – Newsonia (BRN-P Corporation)
 9. Boxer TV A/S’ redegørelse og årsregnskab 2012
 10. Fagligt TV – tilbagebetaling af tilskud
 11. Tilsyn med Radio Update
 12. Tilsyn med Front TV
 13. Mødedatoer 2014
 14. Klage over reklamer for X-Factor-finalen sendt på DR1
 15. Klage over ulovlig sponsorering og skjult reklame for Danske Spil i programmet ”Held og Lotto” sendt på DR1
 16. Sponsorering af programmer om supersygehuse på TV 2 Østjylland
 17. Sponsorering af programmer om supersygehuse på TV 2/Midt-Vest
 18. TV 2/DANMARK A/S’ public service-redegørelse for 2012
 19. Eventuelt

21. august 2013

 1. Godkendelse af referater af nævnets 5. møde den 27. maj 2013
 2. Meddelelser
 3. Midlertidig tilladelse til programvirksomhed til Carte Blanche
 4. Orientering om status for Mesopotamia Broadcast A/S efter Landsrettens dom
 5. Høring over bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse
 6. Tilsyn med BUSINESS RADIOEN
 7. Tilsyn med Radio Update
 8. Boxer TV A/S' anmodning om lancering af nye temapakker (Ibrugtagning af MUX 6)
 9. Boxer TV A/S' ansøgning om ændring af prisvilkår
 10. Klage over reklameblokke i nyheder udsendt på TV 2
 11. Tilsyn med fem DG-TV-stationer
 12. Radio24syvs ansøgning om ændringer af tilladelsen
 13. Klage over sponsorering/skjult reklame i programmet "Cultpigerne" sendt på DR
 14. Eventuelt

25. juni 2013

 1. Godkendelse af referater af nævnets 5. møde den 27. maj 2013
 2. Meddelelser
 3. Indberetning fra I/S DIGI-TV for 2012
 4. Bortfald af afgivne tilsagn i forbindelse med manglende regnskaber
 5. Tilsyn med TV Clara
 6. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1
 7. Radio- og tv-nævnets årsberetning
 8. Klage over reklame for indsamlingskampagnen "Knæk Cancer" sendt på TV 2
 9. DRs public service-redegørelse for 2012
 10. Eventuelt

27. maj 2013

 1. Godkendelse af referater af nævnets 4. møde den 30. april 2013
 2. Meddelelser
 3. Midlertidige tilladelser
 4. Registrering af Living Smart TV ApS til fjernsynsvirksomhed ved hjælp af kabel
 5. Forsøgstilladelse til Radio Max
 6. Boxer TV A/S' anmodning om lancering af nye temapakker
 7. Boxer TV A/S' anmodning om distribution af Canal8
 8. Klager over skjult reklame for McDonald's i nytårsudsendelse sendt på DR1
 9. Høring over forslag til lov om mediestøtte
 10. Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2
 11. EU-Kommissionens høringer
 12. Klage over overtrædelse af reglerne om sponsorering i programmet "Danmarks Indsamling" sendt på DR1
 13. Eventuelt

30. april 2013

 1. Godkendelse af referater af nævnets 3. møde den 18. marts 2013
 2. Meddelelser
 3. Midlertidige tilladelser
 4. Registrering af TV 2 Fri til udøvelse af programvirksomhed ved hjælp af satellit
 5. Ændring af sendepositioner for flere lokalradiofrekvenser og forslag til ny procedure
 6. Anmodning om genoptagelse af sag om dispensation - More2Life
 7. Sponsorering af programrækken "Kina Ekspressen" sendt på The Voice og NOVA fm
 8. Klage over reklame for indsamlingskampagnen "Knæk Cancer" sendt på TV 2
 9. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2
 10. Tilsyn med fem DG-TV-stationer i MUX-1
 11. Eventuelt

18. marts 2013

 1. Godkendelse af referater af nævnets 2. møde den 27. februar 2013
 2. Meddelelser
 3. Midlertidige tilladelser
 4. Forlængelse af forsøgstilladelse til Kanal Plus
 5. Høring over udkast til ny bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg
 6. Klage over ulovlig sponsorering og reklamer - TV 2 Østjylland
 7. Klager over reklamer for ”Knæk Cancer” vist i programmet ”Desperate Housewives” sendt på TV 2 Østjylland
 8. Klage over ulovlig omtale af hash i Pyjamasekspressen sendt på Radio 100
 9. Klage over reklame for 3F sendt på Radio 100 og Radio Nova
 10. Eventuelt

27. februar 2013

 1. Godkendelse af referater af nævnets 1. møde den 25. januar 2013
 2. Meddelelser
 3. Midlertidige tilladelser til programvirksomhed
 4. Ændring af sendeposition for 92,8 MHz Broager og 106, 1 MHz Sundeved
 5. Overdragelse af programtilladelse fra Glostrup FM og Birkerød FM til New Radio ApS
 6. Dispensation for start af programvirksomhed for Our Media
 7. Tilladelse til digital forsøgsvirksomhed vedrørende HbbTV, HEVC, portable og mobile modtagere, Open Channel, kanal 35
 8. Høringssvar til EU-Kommissionen vedr. beregning af on demand-udbyderes europæiske programmer, jf. direktivets artikel 13
 9. Klage over skjult reklame for iPhone 5 på DRs P3
 10. Klage over skjult reklame for Danske Spil i DR Sporten
 11. Klage over reklamer for ”Cirkus Summarum” sendt på DR1 og DR Ramasjang
 12. Eventuelt

25. januar 2013

 1. Velkomst til det nye nævn. Præsentation af medlemmer af nævn og sekretariat
 2. Nævnets fremtidige arbejde, evt. nedsættelse af undergrupper og tilknytning af tilforordnede med særlig sagkundskab
 3. Godkendelse af referater af nævnets 11. møde den 17. december 2012
 4. Meddelelser
 5. Vedtagelse af mødeplan for 2013 (medbring kalender)
 6. Klager over reklamer (sponsorskilte) for Nordea under OL sendt på DR
 7. Klage over skjult reklame i Vild med Dans sendt på TV 2
 8. Klage over skjult reklame for firmaet Id HAIR i "Go'morgen Danmark" sendt på TV 2
 9. Klage over omtale af hash i programmet "Pyjamas Ekspressen" sendt på Radio 100
 10. Forlængelse af forsøgstilladelse, kanal 39
 11. Evalueringsrapporter fra Open Channel vedrørende to afsluttede forsøg
 12. Ansøgninger om overdragelse af programtilladelser på frekvenserne 104,5 MHz Hundested og 105,3 MHz Frederiksværk
 13. Fejlregistret ansøgning om tilskud fra Radio Hinnerup
 14. Eventuelt
Opdateret 26. januar 2022