Dagsordener 2012

17. december 2012

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 10. møde den 22. november 2012
 2. Meddelelser
 3. Klage over skadeligt indhold i programmet "Zulu Awards 2011" vist på TV 2 Zulu og TV 2
 4. Boxer TV A/S' ansøgning om ændring af kanalanvendelse på Vestsjælland
 5. Indstilling fra Public Service-gruppen
 6. Indstillinger fra Reklamegruppen
 7. Indstilling fra Lokalgruppen
 8. Eventuelt

22. november 2012

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 9. møde den 30. oktober 2012
 2. Meddelelser
 3. Klage over skadeligt indhold i programmet "Zulu Awards 2011" vist på TV 2 Zulu og TV 2
 4. Nævnets fremtidige behandling af sager om beskyttelse af mindreårige
 5. Ulovlig sponsorering i
 6. Registreringer af programvirksomhed ved hjælp af kabel- og bredbåndsnet
 7. Indstilling fra Public Service-gruppen
 8. Eventuelt
 9. Nævnets evaluering af sekretariatet

30. oktober 2012

 1. Godkendelse af referater af Nævnets 8. møde den 26. september 2012
 2. Meddelelser
 3. Klage over skadeligt indhold i programmet "Zulu Awards 2011" vist på TV 2 Zulu og TV 2
 4. Anmodning fra Boxer TV A/S om regulering efter forbrugerprisindekset
 5. Ansøgning fra Boxer TV A/S om godkendelse af ændring i kanalsammensætning
 6. Klage over DR
 7. Indstillinger fra Reklamegruppen
 8. Indstillinger fra Lokalgruppen
 9. Eventuelt

26. september 2012

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 7. møde den 28. august 2012
 2. Meddelelser
 3. Tilsyn med stationer der er registreret af Mesopotamia Broadcast A/S (ROJ-sagen)
 4. Høring over forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven
 5. Genbehandling af udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012
 6. Kendskabs- og programkvalitetsmåling af Radio 24syv
 7. Anmodning om justering af Boxers gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke
 8. Genbehandling af klage over skjult reklame for Cocio i ”Go’ morgen Danmark” sendt på TV 2
 9. Midlertidig tilladelse
 10. Eventuelt

28. august 2012

 1. Godkendelse af referater af Nævnets 6. møde den 26. juni 2012
 2. Meddelelser
 3. Indledende drøftelse om tilsyn med stationer der er registreret af Mesopotamia Broadcast A/S (ROJ-sagen)
 4. Henvendelse om DRs arkivpolitik
 5. Boxer TV A/S' årsberetning 2011
 6. Formandens hverv som bestyrelsesmedlem i Huset Markedsføring
 7. Indstillinger fra Reklamegruppen
 8. Indstillinger fra Lokalgruppen
 9. Eventuelt

26. juni 2012

 1. Godkendelse af referater af Nævnets 5. møde den 4. juni 2012
 2. Meddelelser
 3. Radio Novas (FM5) redegørelse for 2011
 4. Status og tidsplan for behandling af ROJ TV-sagen
 5. Boxer TV A/S' anvendelse af MUX 6
 6. Indstillinger fra Public service-gruppen
 7. Indstillinger fra Reklamegruppen
 8. Indstillinger fra Lokalgruppen
 9. Eventuelt

4. juni 2012

 1. Godkendelse af referater af Nævnets 4. møde den 2. maj 2012
 2. Meddelelser
 3. Radio 24syv
 4. Indberetning om europæiske programmer i 2009 og 2010
 5. Ny henvendelse fra Dansk HøreCenter vedr. klagen over TV 2/DANMARK
 6. Radio- og tv-nævnets årsberetning 2011
 7. Indstillinger fra Reklamegruppen
 8. Indstillinger fra Lokalgruppen
 9. Eventuelt

2. maj 2012

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 3. møde den 27. marts 2012
 2. Meddelelser
 3. Status på ROJ-sagen
 4. Orientering og forespørgsel fra Boxer bl.a. vedr. distribution af flere kanaler
 5. Overdragelser af programtilladelser til NEWRADIO ApS
 6. Forlængelse af tilladelser til digital forsøgsvirksomhed, Open Channel (DTT) og Lokalradioforeningen Kanal Plus (DAB)
 7. Indstillinger fra Reklamegruppen
 8. Eventuelt

27. marts 2012

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 2. møde den 29. februar 2012
 2. Meddelelser
 3. Videre behandling af tilsynssagen om ROJ TV mv.
 4. Klage fra Dansk HøreCenter over "Operation X" på TV 2
 5. Talpa-retssagen
 6. Datoer for nævnsmøder i andet halvår 2012
 7. Indstillinger fra Reklamegruppen
 8. Indstillinger fra Lokalgruppen
 9. Eventuelt

29. februar 2012

 1. Godkendelse af referater af Nævnets 1. møde den 23. januar 2012
 2. Meddelelser
 3. Nævnets reaktion på dom i Sky-sagen den 2. marts 2012
 4. Klage fra Dansk HøreCenter over "Operation X" på TV 2
 5. Radio- og tv-nævnets årsberetning 2011
 6. Indstillinger fra Reklamegruppen
 7. Indstillinger fra Lokalgruppen
 8. Eventuelt

23. januar 2012

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 11. møde den 19. december 2011
 2. Meddelelser
 3. ROJ TV
 4. Klage over reklamer for satireprogrammet "Radio Karen" vist på TV 2/ZULU
 5. Møde mellem formanden og ministeren torsdag den 23. februar
 6. Indstillinger fra Reklamegruppen
 7. Indstillinger fra Lokalgruppen
 8. Eventuelt
Opdateret 26. januar 2022