Dagsordener 2011

19. december 2011

 1. Godkendelse af referater af Nævnets 9. og ekstraordinære møde den 8. november 2011 og af Nævnets 10. møde den 23. november 2011
 2. Meddelelser A
 3. Ansøgning fra Boxer TV A/S om justering af tilladelsen
 4. Klage over reklamer for comedy-serien "Den Anden Side" vist på TV 2/Zulu
 5. Ansøgninger i begrænset udbud om konsulentopgave vedr. udtalelse i forbindelse med Radio- og tv-nævnets værditest
 6. Radio- og tv-nævnets svar på høring om mediestøtten
 7. Indstillinger fra Public Service-gruppen
 8. Indstillinger fra Reklamegruppen
 9. Indstillinger fra Lokalgruppen
 10. Fornyet drøftelse af dato for halvdagsseminar i første halvår 2012
 11. Eventuelt

23. november 2011

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 8. møde den 31. oktober 2011
 2. Meddelelser
 3. Justering af tilladelse til I/S DIGI-TV
 4. Børnebeskyttelse Værdiskabende arbejde i Radio- og tv-nævnet
 5. Seminardatoer i 2012
 6. Indstillinger fra Reklamegruppen
 7. Indstillinger fra Lokalgruppen
 8. Eventuelt

8. november 2011 - ekstraordinært møde

 1. Meddelelser
 2. Nævnets praksis vedrørende skjult reklame
 3. Indstillinger fra Reklamegruppen
 4. Eventuelt

31. oktober 2011

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 7. møde den 29. september 2011
 2. Meddelelser
 3. Radio- og tv-nævnets årsberetning 2010
 4. Indstillinger fra Reklamegruppen
 5. Indstillinger fra Lokalgruppen
 6. Eventuelt

29. september 2011

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 6. møde den 30. august 2011
 2.  Meddelelser
 3. Orientering fra Boxer TV A/S
 4. Overdragelse af programtilladelse og godkendelse af regnskaber vedr. lokalradiostationen RødovreKanalen
 5. Mødedatoer i foråret 2012
 6. Indstilling fra Public service-gruppen
 7. Indstillinger fra Reklamegruppen
 8. Eventuelt

30. august 2011

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 5. møde den 21. juni 2011
 2. FM4-tilladelsen 
 3. Meddelelser 
 4. Udbud af konsulentudtalelse til brug ved værditest 
 5. Boxer TV A/S
 6. Indstillinger fra Lokalgruppen
 7. Eventuelt

21. juni 2011

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 4. møde den 24. maj 2011
 2. Meddelelser
 3. Årsberetning fra Radio Nova A/S (FM5)
 4. Årsberetning fra Boxer TV A/S
 5. Fremtidige værditest
 6. ROJ TV
 7. Nævnets fremtidige behandling af sager om beskyttelse af mindreårige
 8. "Den som dræber" sendt på TV 2/DANMARK
 9. Indstillinger fra Public service-gruppen
 10. Indstillinger fra Reklamegruppen
 11. Indstillinger fra Lokalgruppen
 12. Eventuelt

24. maj 2011

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 3. møde den 5. april 2011
 2. Meddelelser
 3. Svar på genhøring, klage fra Den Kristne Producent Komité til Folketingets Ombudsmand
 4. Ændring af Teracoms selskabsstruktur
 5. Anvendelsen af 800 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd
 6. Indstillinger fra Reklamegruppen
 7. Indstillinger fra Lokalgruppen
 8. Eventuelt

5. april 2011

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 2. møde den 3. marts 2011
 2. Meddelelser
 3. Afgørelse om evt. behandling af "Den som dræber" sendt på TV 2
 4. Tilladelse til FM4
 5. Emner for Nævnets årsberetning for 2010
 6. Datoer for nævnsmøder i andet halvår 2011
 7. Indstillinger fra Reklamegruppen
 8. Indstillinger fra Lokalgruppen
 9. Eventuelt

3. marts 2011

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 1. møde den 12. januar 2011
 2. Meddelelser
 3. Svar på genhøring vedr. klage fra Den Kristne Producent Komité til Folketingets Ombudsmand
 4. Boxers henvendelse om ændring i udbuddet af tv-kanaler m.v.
 5. Boxers lancering af DVB-H i MUX 6
 6. Radio- og tv-nævnets henvendelse til Ofcom i sagen om de dansksprogede tv-kanaler
 7. Ansøgning fra Nova FM om flytning af sendere på den femte landsdækkende radiokanal
 8. Klage over programmet "Aloha" vist på TV 2
 9. Udformning af Radio- og tv-nævnets udtalelser om public service-redegørelser fra DR, TV2 Danmark A/S og TV2-regionerne samt udformning af Nævnets årsberetninger
 10. Indstillinger fra Reklamegruppen
 11. Indstillinger fra Lokalgruppen
 12. Eventuelt

12. januar 2011

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 8. møde den 14. december 2011
 2. Meddelelser
 3. Høring om mulig etablering af en ekstra sendemulighed for lokal-tv i hovedstadsområdet
 4. Programtilladelse til Mols-Linien A/S
 5. FM4-udbuddet
 6. Eventuelt
Opdateret 26. januar 2022