Dagsordener 2010

14. december 2010

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 7. møde den 23. november 2010
 2. Meddelelser
 3. Høring over bekendtgørelse om DR’s og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester
 4. Klage over reklamer for comedy-serien ”Den Anden Side” vist på TV 2/Zulu
 5. Datoer for nævnsmøder i første halvår 2011
 6. Nævnsseminarer 2011
 7. Indstillinger fra Reklamegruppen
 8. Indstillinger fra Lokalgruppen
 9. Eventuel overordnet drøftelse af det kommende FM 4-udbud
 10. Eventuelt

23. november 2010

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 6. møde den 28. september 2010
 2. Meddelelser
 3. Den Kristne Producent Komités henvendelse til Ombudsmanden
 4. Straffesag mod ROJ TV
 5. Indstillinger fra Public service-gruppen 
 6. Indstillinger fra Reklamegruppen
 7. Indstillinger fra Lokalgruppen
 8. Eventuelt

28. oktober 2010

Mødet blev aflyst

28. september 2010

 1. Godkendelse af referat af Nævnets 5. møde den 22. juni 2010
 2. Meddelelser
 3. Jurisdiktion/håndhævelse af danske reklameregler over for dansksprogede tv-stationer der sender fra UK, særligt TV3 og tv-kanaler hørende under SBS TV
 4. Forlængelse af tilladelse til DR til den fjerde, landsdækkende FM-radiokanal – P2
 5. Forskningsprojekter om public service
 6. Boxer TV A/S’ redegørelse for 2009
 7. Indstillinger fra Reklamegruppen
 8. Indstillinger fra Lokalgruppen
 9. Eventuelt

22. juni 2010

 1. Godkendelse af referat af foregående møde
 2. Meddelelser
 3. Omlægning af udbetaling af driftstilskud
 4. Definition af programtype
 5. Tilsyn med MUX 1 stationer
 6. Ansøgning om sendestop grundet ferie
 7. Ændring af sendepositioner
 8. Bannerreklame på hjemmeside for ikke-kommerciel radio
 9. Anmodning om annullering af tilbagebetalingskrav
 10. Bortfald af tilsagn om tilskud

26. maj 2010

 1. Godkendelse af referat af møde den 24. marts 2010.
 2. Meddelelser.
 3. Midlertidige programtilladelser.
 4. Overdragelse af programtilladelser.
 5. Dispensationer fra påbegyndelse af programvirksomhed.
 6. Eventuelt

24. marts 2010

 1. Godkendelse af referat af møde den 25. februar 2010
 2. Meddelelser
 3. Midlertidige programtilladelser
 4. Godkendelse af vedtægter for sendesamvirker
 5. Forlængelse af forsøgstilladelse fra Open Channel
 6. Godkendelse af forsøgstilladelse
 7. Klage over manglende programvirksomhed på frekvens 104,1 MHz Birkerød
 8. Evt.

25. februar 2010

 1. Godkendelse af referat af foregående møde
 2. Meddelelser
 3. Midlertidige programtilladelser mv.
 4. Overdragelse af programtilladelser Radio 100FM
 5. Klage fra Det Landsdækkende Sendesamvirke om procedurefejl
 6. Godkendelse af vedtægter fra sendesamvirker
 7. Eventuelt

27. januar 2010

 1. Godkendelse af referat af møde den 17. december 2009
 2. Meddelelser
 3. Midlertidige programtilladelser
 4. Anmodning fra Radio Diablo om godkendelse af nyt programformat
 5. Dispensation fra ansøgningsfrist for tilskud
 6. Klage over antisemitiske udtalelser mv. på Radio Karen
 7. TV Amagers programindhold
 8. Overdragelse af programtilladelse og tilsagn om tilskud
 9. Somali Radio (korrektion af tilskud)
 10. Dispensation fra sendestart og frasigelse af programtilladelse
 11. Manglende programvirksomhed på Radio Ung
 12. Klage over udsendelse på TV Dynamis den 9. november 2009
 13. Evt.
Opdateret 26. januar 2022