Dagsordener 2009

17. december 2009

 1. Godkendelse af referat af foregående møde
 2. Meddelelser
 3. Ikke-kommercielle stationer på MUX 1. Dispensation for programvil-kår
 4. Nova FM’s ansøgning om dispensation for start af programvirksom-hed
 5. Tre klager over sendetidsplacering i Det Landsdækkende Sende-samvirke
 6. Tilskud til lokalradio 2010
 7. Evt.

23. november 2009

 1. Godkendelse af referat af foregående møde
 2. Meddelelser
 3. Overdragelse af programtilladelser
 4. Ikke-kommercielle stationer på MUX 1. Dispensation for programvil-kår og frasigelse af programtilladelser
 5. Eventuelt

27. oktober 2009

 1. Godkendelse af referat af møde den 7. oktober 2009
 2. Meddelelser
 3. Besvarelse af henvendelse om ændret sendetidsfordeling på MUX 1
 4. Dispensation for programvilkår mv. for ikke-kommercielle stationer på MUX 1
 5. Forsøgstilladelse til Open Channel
 6. Eventuelt

7. oktober 2009

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af foregående møde
 3. Meddelelser
 4. Ansøgninger om dispensation for start af programvirksomhed
 5. Indberetninger fra de lokale SBS-stationer
 6. Svar på klage over MUX-1-tildelingerne fra KPK
 7. Drøftelse af svar på henvendelse fra TV 2-regionerne om EPG-placering
 8. Eventuelt

24. august 2009

 1. Godkendelse af referat af møde den 29. juni 2009
 2. Meddelelser
 3. Overdragelse af programtilladelse til SBS
 4. Overdragelse af programtilladelse til Radio 3 ApS
 5. Tilladelser og tilskud til ikke-kommercielt tv i MUX 1
 6. Evt.

29. juni 2009

 1. Godkendelse af referat af møde i Lokalgruppen den 27. maj 2009
 2. Meddelelser
 3. Anmodning fra VLR Fredericia om at bytte programformat
 4. Overdragelse af programtilladelser
 5. Udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet
 6. Tilsyn med DKNET-TV-stationerne
 7. Korrektion af tilsagn om driftstilskud
 8. Ændring af organisationsform
 9. Midlertidig programtilladelse

27. maj 2009

 1. Godkendelse af referat af møde i Lokalgruppen den 25. marts 2009
 2. Meddelelser
 3. Overdragelse af programtilladelse
 4. Anmodning om genoptagelse af afgørelse om inddragelse af programtilladelse, Foreningen Radio Rønnede
 5. Anmodning fra foreningen Radio Plus om networking med Radio Nord
 6. Midlertidige programtilladelser
 7. Evt.

25. marts 2009

 1. Godkendelse af referat af møde i Lokalgruppen den 24. februar 2009
 2. Meddelelser
 3. Indberetninger fra de lokale SBS-stationer (lokalt producerede &      dansksprogede programmer mv.)
 4. Drøftelse af notat om salg af frekvenser eller retten til at sende på    andre(s) frekvenser
 5. Aftale om overdragelse af tilladelse til udøvelse af programvirksomhed,   id.nr. R1
 6. Status på tilskudsområdet
 7. Materiale til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2009
 8. Midlertidige programtilladelser
 9. Eventuelt

24. februar 2009

 1. Godkendelse af referat af møde i Lokalgruppen den 16. december 2008
 2. Meddelelser
 3. Inddragelse af programtilladelse på grund af manglende programvirksomhed, Foreningen Radio Rønnede og Radio MF 106,5 MHz
 4. Ansøgning om dispensation fra ansøgningsfrist for driftstilskud og indstilling om bemyndigelse
 5. Eventuelt
Opdateret 26. januar 2022